Toppmeny

BETT 2016 – Digitalistornas tankar om mässan

Nyligen arrangerades BETT 2016 i London och vi var självklart på plats. Vi åkte till London med öppet sinne och få föreställningar om vad vi skulle kunna möta. Med syfte att inspireras samt nätverka med andra pedagoger som är intresserade av och arbetar med förskolans digitalisering.

bettskylt

En av fyra dagar under vår vistelse i London så besökte vi BETT-mässan. Vårt huvudfokus under besöket var att scanna av montrarna utifrån frågeställningarna:

  • Vilka trender kan vi se?
  • Vad inriktar sig företagen på för produkter?
  • Vad för produkter och verktyg anser vi vara viktiga för barns utveckling och lärande?

1 42

 

Efter besöket gjorde vi en snabb workshop där vi skrev ner våra intryck, tankar och reflektioner på post-it-lappar som vi sedan sammanställde och reflekterade över tillsammans. Allt detta utmynnade i en One shot video som ni kan se nedan.

6

, , , , , , , ,

No comments yet.

Kommentera