Toppmeny

unescomik

Alla behöver bli medie- och informationskunniga

I måndags presenterade Medieutredningen sitt slutbetänkande: En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar. Här analyseras dagens medielandskap och det ges förslag på vilken mediepolitik som bör bedrivas framöver. Utredningen handlar om två problemställningar: Vad krävs för att alla i hela Sverige ska få tillgång till en relevant och allsidig nyhetsbevakning? Vilka insatser krävs för […]

Continue Reading 1
20161107_125332

Jessicas One-Shot video om en makeystuga

En av deltagarna i Interaktiva Lärmiljöer missade förra workshoppen p g a inskolningar så vi hittade en lucka och körde en komprimerad variant på 40 minuter. Temat för workshoppen var idégenerering, för att deltagarna i lärlabbet skall hitta något idé som de önskar utforska och sedan utveckla metodik kring. Hon fick börja med att skissa på fem […]

Continue Reading 0
20161028_091917

Workshop i Väsby makerspace

Idag befann vi oss i Väsby makerspace och hade en workshop i interaktiva lärmiljöer. Pedagoger från alla förskolor i Väsby kommunala förskolor deltog och fick i uppdrag att göra interaktiva teckningar som skulle gestalta olika känslor.   När Digitalistorna var på Makerdays i Göteborg stötte de på materialet konduktiv färg. Det är färg som är […]

Continue Reading 0
goodforeducation

När makerkulturen möter skolan

På många håll finns ett stort intresse för att föra in makerkulturen i skolan, både här i Sverige och i andra delar av världen. Ofta handlar det om att skapa konkreta och samarbetsinriktade sätt att undervisa som både utvecklar elevernas lärande och väcker deras teknikintresse. Den snabba teknikutvecklingen har lett till att det går att […]

Continue Reading 0
14717110_10211120307914163_8780711691409416058_n

Vad kännetecknar en interaktiv utemiljö?

Nu är vi på allvar igång med omgång 3 av lärlabbet och med fokus på utomhusmiljöer. Frågan som vi jobbar med är ”Hur skapar vi god lärmiljö utomhus, som stimulerar barns nyfikenhet, delaktighet och de förmågor som lägger grund för deras livslånga lärande?” och vad kännetecknar en interaktiv utemiljö? Inför denna träff fick de ett uppdrag […]

Continue Reading 0
20161014_094342

Workshop i utomhusmiljö

Idag hade Digitalistorna ännu en workshop där vi arbetade med våra digitala verktyg utomhus. Denna termin är det ett stort fokus på just digitala verktyg och utomhuspedagogik. Dels genom att tredje omgången i Väsby lärlabb har den inriktningen denna omgång, samt att vi som digitalistor erbjuder workshops fokuserade kring detta. Väsby kommunala förskolor köpte därför in en […]

Continue Reading 0
mikroskop

Interaktiva lärmiljöer utomhus i förskolan

Hösten är här och tredje omgången av Interaktiva lärmiljöer i förskolan har precis dragit igång. Precis som tidigare går fortbildningen ut på att förskollärarna tillsammans med processledare ska hitta nya skapande sätt att använda it och digitala medier i förskolan. Resultaten ska sedan spridas vidare till kollegorna och bidra till att utveckla verksamheten. Tidgare har […]

Continue Reading 0
Digitalistorna presenterar förskolornas Makerlådor.

Digitalistorna på Makerdays

Digitalistorna fick äran att anordna en workshop vid fem tillfällen på Makerdays i Göteborg. Ett spännande och utmanande uppdrag som bistod med mycket pedagogiska samtal, utbyte av erfarenheter, kunskaper och idéer. Vi fick äran att möta runt 60 förskolepedagoger som vi kunde ha spännande samtal med. Under workshopen fick vi äran att presentera Väsby kommunala […]

Continue Reading 0
Fil 000 (2)

Digitala verktyg i naturen

Väsby kommunala förskolors pedagoger har arbetat mycket med att utveckla sina lärmiljöer inomhus med hjälp av verktyg som makey makey, projektorer och bluebot. Nu antar vi utmaningen att utveckla våra lärmiljöer utomhus med hjälp av olika digitala verktyg. Därför bjöd vi in pedagoger till en workshop om hur man kan arbeta med trådlöst mikroskop i […]

Continue Reading 0