Toppmeny

Archive | Omvärldsspaning

innovatingpedagogy

Designtänkande i undervisningen

För en vecka sedan presenterades Innovating Pedagogy 2016 – den femte årliga sammanställningen av tio globala trender som kan bidra till att utveckla och förnya undervisningen i skolan. Sammanställningen har gjorts gemensamt av Institute of Educational Technology på Open University i Storbritannien och Learning Sciences Lab vid National Institute of Education i Singapore. Rapporten, som […]

Continue Reading 0
microbit

Micro:bit är på väg in i skolan

I början av året började BBC dela ut den lilla enkla datorn micro:bit till alla brittiska elever i årskurs 7 (som motsvarar årskurs 5 i Sverige) och deras lärare. Totalt rör det sig om ungefär en miljon enheter. Tanken är att öka intresset för teknik, programmering och digitalt skapande genom att visa hur allt fler […]

Continue Reading 0
unescomik

Alla behöver bli medie- och informationskunniga

I måndags presenterade Medieutredningen sitt slutbetänkande: En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar. Här analyseras dagens medielandskap och det ges förslag på vilken mediepolitik som bör bedrivas framöver. Utredningen handlar om två problemställningar: Vad krävs för att alla i hela Sverige ska få tillgång till en relevant och allsidig nyhetsbevakning? Vilka insatser krävs för […]

Continue Reading 1
goodforeducation

När makerkulturen möter skolan

På många håll finns ett stort intresse för att föra in makerkulturen i skolan, både här i Sverige och i andra delar av världen. Ofta handlar det om att skapa konkreta och samarbetsinriktade sätt att undervisa som både utvecklar elevernas lärande och väcker deras teknikintresse. Den snabba teknikutvecklingen har lett till att det går att […]

Continue Reading 0
mikroskop

Interaktiva lärmiljöer utomhus i förskolan

Hösten är här och tredje omgången av Interaktiva lärmiljöer i förskolan har precis dragit igång. Precis som tidigare går fortbildningen ut på att förskollärarna tillsammans med processledare ska hitta nya skapande sätt att använda it och digitala medier i förskolan. Resultaten ska sedan spridas vidare till kollegorna och bidra till att utveckla verksamheten. Tidgare har […]

Continue Reading 0
internetvanor

Digitala medier och kritiskt tänkande i F-6

Internet är numera en självklar och naturlig del av vardagen för barn och ungdomar. Det innebär inte att de utan vidare förstår och kan hantera dagens komplexa medieverklighet, där mycket har ställts på ändan och kartan är på väg att ritas om helt. Under det här läsåret arbetar lärare och fritidspedagoger på Breddenskolan i Upplands […]

Continue Reading 0
perfalk

Första året med Väsby Lärlabb

I våras var det ett år sedan Upplands Väsby kommun drog igång satsningen Väsby Lärlabb. Verksamheten fungerar som ett kreativt bollplank och en inkubator för kommunens förskolor, skolor och fritidshem. Syftet är att driva idéutveckling och att ge stöd åt nya sätt att arbeta inom ramen för klassisk skola och förvaltning. Med avstamp i aktuell […]

Continue Reading 1
liljaochgodhe

Ett forskarperspektiv på skolans digitalisering

Programmering, datalogiskt tänkande och makerkultur har på senare år blivit heta ämnen i diskussionerna kring hur it och digitala medier ska hanteras i skolans undervisning. Patrik Lilja och Anna-Lena Godhe, som ingår i Lärande och it-gruppen på IPKL vid Göteborgs universitet, hör till dem som intresserar sig för detta. Häromåret gav forskargruppen ut antologin Lärare […]

Continue Reading 0
digitalkunskap

Digitalt skapande i skola och fritidshem

Digitaliseringen av verksamheten på landets fritidshem kommer sannolikt att börja ta rejäl fart under de närmaste åren. Det finns två avgörande skäl. Ena skälet är att Skolverket nyligen presenterat sitt förslag till nationell digital strategi för förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Det andra är att regeringen precis fattat beslut om ett nytt avsnitt om fritidshem […]

Continue Reading 0
lit

Programmering, datalogiskt tänkande och makerkultur

Forskare från Lärande och it-gruppen på IPKL vid Göteborgs universitet driver sedan början av året en blogg där de tar upp frågor kring skolans digitalisering ur ett kritiskt, vetenskapligt perspektiv. Härom månaden inleddes en serie blogginlägg som problematiserar argumenten för att införa programmering i skolans undervisning. Hittills har ett inlägg om programmeringens återkomst och ett […]

Continue Reading 3