Toppmeny

Archive | Omvärldsspaning

minecraft

Minecraft, makerkultur och gemensamt lärande

För en vecka sedan publicerade New York Times en mycket läsvärd artikel om hur Minecraft hjälper barn och ungdomar att förstå och hantera den digitala världen. Förutom intressanta perspektiv på kunskap och lärande, ger den exempel på hur allmänningar och kollektivt samarbete kan fungera i en virtuell värld som förenar äventyrsspel med byggande. När Markus […]

Continue Reading 0
forskoleklassen

Förskoleklass – en avgörande brygga mellan förskola och skola

Förskoleklassen är en egen skolform, mitt emellan förskola och skola, som kom till genom en kompromiss 1998. Regering och riksdag var på väg att införa en tioårig grundskola, men Kommunförbundet, en av föregångarna till SKL, sa nej. Förskoleklassen är tänkt att fungera som en brygga mellan förskolan och skolan och ska lägga en god grund […]

Continue Reading 0
forskningsoversikt

Digitaliseringen av fritidshemmet

Digitaliseringen av fritidshemmens verksamhet är en fråga som länge varit i skymundan – men nu är det förändring på gång. Den kommande nationella satsningen på skolans digitalisering är förstås en avgörande drivkraft. När Skolinspektionen granskade fritidshemmens verksamhet 2010, var den sammanfattande slutsatsen att det pedagogiska uppdraget måste tas på större allvar och att pedagogerna måste […]

Continue Reading 0
sklrapport

Visioner och strategier kring skolans digitalisering

Med anledning av att de kommunala verksamheterna i Upplands Väsby kommun kommer att initiera ett arbete där man formulerar en vision och strategi kopplad till digitaliseringen av samhället och skolan bad vi Stefan Pålsson och Carl Heath att tänka kring visions- och strategiarbete för oss i skolans värld. Del 1 – Visioner och strategier kring skolans digitalisering av […]

Continue Reading 0
gnistan

Pulshöjande övningar kan främja det mentala kapitalet

För tre veckor sedan drog Väsby Lärlabb igång projektet Gnistan tillsammans med Väsby Nya Gymnasium. Syftet med projektet, som pågår under tre månader, är att ta reda på om regelbundna pulshöjande aktiviteter i början av skoldagen kan ge eleverna bättre förutsättningar att lära. Aktuell forskning pekar på att kardiovaskulär träning, det vill säga övningar som […]

Continue Reading 0
makeymakeydinosaurier

Digitalisera förskolan tillsammans

Väsby Lärlabb arbetar sedan förra våren med utvecklingsprojektet Interaktiva lärmiljöer i förskolan. Digital teknik och digitala medier börjar bli en naturlig av förskolans vardag, och det öppnar för nya sätt att leka och lära. Därför är det viktigt att förskollärarna utforskar de nya möjligheterna och lär sig integrera det digitala som en naturlig del i […]

Continue Reading 0
workshop01

Workshop om språk och nyanlända

I tisdags samlades ett trettiotal lärare, skolledare, kommunala tjänstemän och beslutsfattare till en heldagsworkshop om språk och nyanlända på Interactive Institute i Kista. Ungefär hälften av deltagarna kom från Upplands Väsby. Övriga kom från andra kommuner, till exempel Göteborg, Kinda, Kramfors och Östersund, samt från andra organisationer, bland annat UR och Nationellt centrum för svenska […]

Continue Reading 0
nyanlandaelever

Underlätta nyanlända elevers lärande

På senare år har frågor och problemställningar som rör undervisning av nyanlända elever blivit allt viktigare i skolan och i den utbildningspolitiska debatten. Till gruppen nyanlända räknas barn och ungdomar som är fast boende i landet, som har kommit till Sverige efter höstterminen i ettan, som inte har svenska som modersmål och som har gått […]

Continue Reading 1
catalyst

Öppenhet underlättar nytänkande

I somras tog jag upp behovet av att skolans undervisning förändras, så att barn och ungdomar kan utveckla de kunskaper och förmågor som är nödvändiga i ett globalt och digitalt samhälle. Detta förutsätter att skolan blir en lärande och samverkande organisation, där lärare och elever tillsammans hittar nya vägar för undervisning och lärande. Öppna lärresurser […]

Continue Reading 0
hackintegration

Digitala genvägar för nyanlända

Nyanlända möter mängder av praktiska och byråkratiska hinder när de ska lära sig ett nytt språk, fortsätta sina studier eller få en plats på arbetsmarknaden. Vägen in i vardag och samhällsliv i det nya hemlandet liknar ibland mest en ogenomtränglig labyrint – men genom samarbete går det att skapa digitala genvägar! För ett par veckor […]

Continue Reading 3