Toppmeny

Archive | Omvärldsspaning

marksmith

Så funkar det, så kan det bli möjligt

För två veckor sedan arrangerades Så funkar det på Messingen i Upplands Väsby. Under dagen hade jag intressanta samtal om skola, makerkultur och skolans möte med samhällsutvecklingen. Bland annat pratade jag med Mark Smith, professor på KTH, och John Gustavsson, rektor på Väsby Nya Gymnasium. Mark Smith skapar miljöer för gränsöverskridande lärande som förbereder för […]

Continue Reading 0
lrng

Samhället – ett ekosystem för lärande

Amerikanska MacArthur Foundation har sedan 2005 finansierat forskningssatsningen Digital Media & Learning, som totalt omfattar mer än tvåhundra miljoner dollar. Här har (främst amerikanska) forskare undersökt hur it och digitala medier förändrar undervisning och lärande, vad detta innebär för lärmiljöerna och hur det i sin tur påverkar samhället och institutionerna. Cities of Learning, där några […]

Continue Reading 1
skaparbibblan

Makerspace på biblioteket

Makerspace och makerkultur ger en bra grund för ett lärande som överskrider gränserna mellan formellt och informellt lärande och de sociala och kulturella indelningar som finns i samhället. Man drar nytta av varandras kunskaper och erfarenheter för att vidga perspektiven och använder teknikens möjligheter för att pröva tankar och idéer. Makerkulturen kommer från gör det […]

Continue Reading 0
safunkardet

Gränsöverskridande lärande

27 oktober presenterar Upplands Väsby kommun och TänkOM årets upplaga av fortbildningsdagen Så Funkar Det. Här kommer det bland annat att finnas ett litet makerspace – ett slags laboratorium för skapande lärande – med olika aktiviteter under dagen. En av programpunkterna är ett samtal mellan Per Falk, it-strateg i Upplands Väsby, John Gustafsson, rektor på Väsby […]

Continue Reading 2
hylua

Svenska som andraspråk ur ett digitalt perspektiv

Den digitala utvecklingen sträcker sig över hela samhället och är relevant för alla ämnen i skolan. Det gäller förstås även för svenska som andraspråk, där it och digitala medier kan fungera som kraftfulla hjälpmedel för lärandet. Men det handlar inte om att tekniken ska ersätta läraren. Den ska användas för att förbättra undervisningen och för […]

Continue Reading 5
SKL_digi

Skolans digitala utveckling

Det är svårt att säga hur det går med den svenska skolans digitala utveckling. Det finns inte någon aktuell samlad bild som visar hur det ser ut. Skolverkets senaste rapport om it-användning och it-kompetens i skolan visar hur läget var 2012. Enligt rapporten ligger den pedagogiska användningen och kompetensen hos lärarna generellt sett fortfarande på […]

Continue Reading 0
Center_for_Curriculum_redesign

Hur ska morgondagens skola se ut?

I förra inlägget nämnde jag att Finland, Nederländerna och Norge just nu tar fram läroplaner som man hoppas motsvarar de villkor och krav som gäller i ett digitalt och globalt samhälle. Målet är att eleverna ska utvecklas till kreativa, samarbetsinriktade individer och aktiva medborgare, som tillsammans kan hantera möjligheter och utmaningar i en komplex, föränderlig […]

Continue Reading 0
Dylan William

Gör den svarta lådan genomskinlig

Skolans undervisning ska förbereda barn och ungdomar på vuxenlivet, så att de kan hantera tillvaron, fungera i arbetslivet och samverka som samhällsengagerade medborgare. Tillsammans med läraren ska de utveckla kunskaper och förmågor som behövs i en global, digitaliserad värld. Samhället blir samtidigt alltmer komplext och är i ständig förändring, så detta är knappast någon enkel […]

Continue Reading 1
klassrum

Klassrum, ordning och lärande

I februari presenterade forskare vid Salforduniversitetet i Manchester rapporten Clever Classrooms, som beskriver den fysiska lärmiljöns betydelse för elevernas lärande. Grundläggande fysiska faktorer som luftkvalitet, temperatur och ljus- och ljudnivå har störst betydelse. Färgsättning och utsikt är också viktigt, liksom elevernas möjlighet att sätta sin egen prägel på klassrummets utseende. För yngre elever är det […]

Continue Reading 0
lindamannilabambuser

Varför programmering i skolan?

Programmering är på väg att bli ett hett ämne i den europeiska skolpolitiska debatten. I Sverige bubblar det under ytan. Vad beror det här på? Ett skäl är att kunskaper i programmering blir allt viktigare för näringsliv och samhällsekonomi. Behovet av yrkeskunniga inom området kommer därför att öka de närmaste åren. Redan idag råder det […]

Continue Reading 0