Toppmeny

Dags att boka upp Väsby Makerspace

Nu har de kommunala verksamheter tillgång till Väsby Makerspace med spännande material och verktyg som få skolor har tillgång till i kommunen och Sverige. Där finns lödstationer, 3D-skrivare, Arduninos, Micro:Bits, Makey Makeys plus roligt material att koppla ihop alla dessa prylar med i form av dioder, sladdar, musikinstrument, solceller. Dessutom finns det ett antal robotar i form av BeeBots, M-bots och Lego Mindstorms om man är sugen på att programmera något som rör sig och kan interagera med omgivningen.

IMG_20160914_131249 20160914_120456

Dessutom, eller kanske framför allt, finns det möjlighet att jobba med didaktisk design och frågor om programmering och digital kompetens på plats. Då kan vi föreläsa för er om de kommande nationella IT-strategierna samt workshoppa tillsammans för att utforska material som kan passa er samt identifiera upplägg som fungerar i era lärmiljöer.

in och boka era studiedagar, projektarbeten, fortbildningar för personalen eller studiebesöken för fritids eller skola!

, ,

No comments yet.

Kommentera