Toppmeny

Designtänkande i skolan

Carl Heath. Forskare på Interactive Institute

Carl Heath. Forskare på Interactive Institute

Här är ett blogginlägg från Carl Heath från Interactive Institute Swedish ICT (www.tii.se) på temat designtänkande i skolan. Carl Heath bistår Väsby Lärlabb med olika inspel inom skolutveckling och digitaliseringen av skolan, samt stöd till processledarna i den kommunala utvecklingsmiljön.

Runt om i utbildningslandskapet efterfrågas mer utveckling, mer kreativitet, engagemang och resultat för att lösa och hantera riktiga problem och utmaningar i vardagen. Samtidigt är det fortfarande svårt att många gånger få ett tydligt svar på hur detta ska gå till. Till detta finns en ökad medvetenhet om behovet av ett inkluderande förhållningssätt, där lärarens och elevens kunskap och erfarenhet är i centrum för utvecklingsarbetet. Designtänkande har utvecklats, till en början ur arkitektur och interaktionsdesign, till många olika områden, och är ett sätt att just organisera processer och skapa bättre förutsättningar att uppnå målen med ens utvecklingsarbete. Genom att tillföra designtänkande till skolutvecklingsarbetet skapas förutsättningar för att få tillstånd ett deltagarcentrerat utvecklingsarbete där processen är tydlig och medveten. Med detta sagt är designtänkande en bland många modeller och metoder. Det är en modell som behöver anpassas och utgå ifrån den kontext i vilket den används. Det är lätt att se de verktyg och metoder som finns inom designtänkande som färdiga recept och lösningar i steg-för-steg modeller. Så är inte fallet, utan varje process måste betraktas utifrån de förutsättningar som finns just där och då.

Designtänkande

Designtänkande, efter engelskans Design Thinking, är en process och ett förhållningssätt till projekt som hjälper dig att skapa meningsfulla lösningar i ditt klassrum, din skola eller i samhället. Genom designtänkande konkretiseras och kontextualiseras utvecklingsprocesser. Det handlar om att identifiera och finna lösningar på riktiga problem, göra research, analys, idéarbete, experiment och ibland skapande av fysiska prototyper av saker.

Med designtänkande appliceras den klassiska designprocessen i nya områden. Processen rör sig generellt från användarcentrerat, undersökande arbete, till kreativt idéarbete och skapandet av grova, enkla prototyper som går att testa. Bara för att ta erfarenheterna av sina tester, och börja om processen igen, med de nyvunna erfarenheterna. Det finns många varianter och beskrivningar av denna designprocess, med fler eller färre steg, och lite olika namngivning på dem. Men generellt är grunderna lika för de olika varianterna.

Designprocessen

Kopplat till de olika stegen i designprocessen finns en bred verktygslåda av metoder och verktyg för att hjälpa deltagarna i processen vidare och skapa resultat. Det kan handla om såväl fysiska, analoga processer som att ta hjälp av digitala verktyg.

Designtänkande

Designtänkande

Designtänkande kan vara ett redskap för att förstå en företeelse, se flera perspektiv och för att skapa system för ens tankar och processer. En nyckel för att designtänkande ska bidra i ett lärande sammanhang är att processen skapar förutsättningar för deltagarna att identifiera och hantera problem.

Designtänkande används idag i utvecklingsarbete i skolan på många platser runt om i världen. Ofta blir designtänkande ett ramverk på vilket man kan orientera sig i ett pågående utvecklingsarbete. Många av de praktiker och metoder som används inom designtänkande är inte på något sätt nya för skolan eller lärare och det finns näraliggande metoder och praktiker inom områden som Action Learning eller Didactical Design. Det handlar om ett sätt att organisera och strukturera utvecklingsprocesser för att skapa större förståelse för användare, tydlighet i processen, högre grad av deltagande och aktiv reflektion och testning, där syftet hela tiden är att uppnå en högre sannolikhet att skapa verkligt förändrande utvecklingsprocesser.

Om Carl Heath:

Carl Heath är forskare och designer vid Interactive Institute Swedish ICT (www.tii.se). Genom åren har Carl verkat i gränslandet mellan lärande, framtidsfrågor, IT och kultur i många olika sammanhang. Bland annat har Carl producerat och designat ett stort antal pedagogiska material, spel och interaktiva narrativer för en bredd av sammanhang för såväl skolan i Sverige som internationellt. Carl medverkar i ett antal utvecklingsprojekt inom svensk skola idag, bland annat i den nationella testbädden Maakerskola – ett Vinnovaprojekt för att utveckla makerkultur och skapande med IT som material i skolan och i Swedish ICT Technology Enhanced Learning, forskningsinstitutens arbete som inriktar sig på utbildning och digitalisering.

Läs mer:

d.school på Stanfords “An Educators Guide to Design Thinking”

https://dschool.stanford.edu/sandbox/groups/k12/wiki/14340/attachments/e55cd/teacher%20takeaway.pdf?sessionID=4a0b9f72819331fd36a92ede4be5c622d3af2923

 

IDEO – Design Thinking for Educators

http://www.designthinkingforeducators.com/

 

What does Design Thinking Look Like In School?

http://ww2.kqed.org/mindshift/2013/03/04/what-does-design-thinking-look-like-in-school/

 

MISC – Design Thinking in Educational Environments

http://www.miscmagazine.com/design-thinking-in-educational-environments/

 

Virtual Crash Course in Design Thinking – d.school

http://dschool.stanford.edu/dgift/

 

Frog Design Collective Action Toolkit

http://www.frogdesign.com/sites/default/files/pdf/frog_collective_action_toolkit.pdf

 

Design Strategy and Participatory Innovation at Interactive Institute Swedish ICT

https://www.tii.se/key-areas/design-strategy-and-participatory-innovation

 

 

, ,

Trackbacks/Pingbacks

  1. Designtänkande | Pearltrees - 16 februari, 2016

    […] [RELATED: Recasting Teachers as Designers] Design Thinking for Educators. Teacher%20takeaway. Designtänkande i skolan – Väsby Lärlabb. Carl Heath. Forskare på Interactive Institute Här är ett blogginlägg från Carl Heath från […]

Kommentera