Toppmeny

Detaljplanering av workshop 4

Detaljplanering av workshop 4 för Interaktiva Lärmiljöer.

Kl. 8:30-10:30 i lokal Swedenborg

  1. Kort avstämning av hur arbetet fortlöper med idéerna samt en genomgång av bilder och filmer i Facebookgruppen. Vi går igenom de fyra principerna i labbet innan vi sätter igång. (10 min)
  2. 2 minuters genomgång av samtliga idéer. Vad heter din idé och hur går det med mallen? + 1 minut med ”Vill du lägga till något?” (15 min)
  3. ”Ring i ring”-övning. Tre i mitten som diskuterar idéerna, utmaningar och möjligheter, och den yttre ringen som aktivt lyssnar, tar anteckningar och byter plats med någon i den inre ringen om man önskar tillföra diskussionen något. Platserna i den inre och yttre ringen låter vi rotera i ca. 40 minuter. Kommentarer kring specifika idéer skrivs ned på papper. Ring_i_ring_övning (pdf) (40 min)
  4. Vi sätter oss tre och tre, och läser kommentarerna, tänker och fyller sedan på med mer material i din designmall. (20 min)
  5. Diskutera tre och tre. (30 min)
  6. Avrundning och videorapportering

,

No comments yet.

Kommentera