Toppmeny

Digiskol

Hur möter svensk skola den kommande nationella IT-strategin när det gäller programmering och digital kompetens från förskoleklass till åk 6? Hur kan progressionen se ut för en elev? Dessutom vad är adekvat digital kompetens idag och i en tid när digitaliseringen är så omvälvande politiskt, ekonomiskt och kulturellt?

Digiskol för Breddenskolan är upplagd med tematiska workshops en gång i månaden, för skolan och för fritidshemmen, som avhandlar specifika teman som varvas med arbetslagsträffar som lyfter frågeställningar samt färgar in det pågående arbetet i skolan.

Rubrikerna som vi kommit överens om är följande; Digiskol

  • Digitalitet och lärmiljöer
  • Digital kompetens / MIK-rummet
  • Makerkultur
  • Programmering
  • Microbit + Scratch + MakeyMakey
  • Robotar
  • Lärplattformen
  • DigiCafé

Denna fortbildningsinsats följs av Göteborgs Universitet och Anna-Lena Godhe och Patrik Lilja som båda arbetar på Institutionen för Pedagogik, Kommunikation och Lärande. De har under 2016 sökt medel för att närmare kunna studera förändringar i skolan relaterade till digital kompetens och programmering. Utifrån det Vinnova-finansierade projektet Makerskola vill Anna-Lena och Patrik studera hur projektet stöttar framväxande praktiker och vad det är som pedagoger sedan tar in i sin undervisning. Upplands Väsbys arbete med Lärlabbet och makerspace är ett exempel på hur innovativa idéer från Makerskola-projektet försöker nå ut till verksamma pedagoger och samtidigt fungera som stöd för hur man som lärare kan arbeta med digital kompetens. I förlängningen hoppas Anna-Lena och Patrik på att kunna studera på vilket sätt pedagoger arbetar med eleverna utifrån det stöd de fått från workshops i digital kompetens.

LOGUcen1r_rgb

De föreslagna förändringarna i styrdokumenten då det gäller digital kompetens har väckt frågor kring hur man konkret kan arbeta med detta område och även hur kompetensutvecklingsbehov kring t.ex. programmering ska mötas om eller när förslaget klubbas. Makerskola-projektet och de kommuner eller skolor som är med i detta projekt har aktivt arbetat med frågor kring digital kompetens i relation till maker-rörelsen. Genom projektet kan vi komma i kontakt med skolor och lärare som funderat kring frågorna och studera vad som händer då pedagogerna försöker omsätta idéerna i praktiken. Men vi ser också själva Makerprojektet kan fungera som ett slags stöttning för att hjälpa pedagogerna med vad de kan arbeta med och hur.