Toppmeny

Digitala genvägar för nyanlända

Nyanlända möter mängder av praktiska och byråkratiska hinder när de ska lära sig ett nytt språk, fortsätta sina studier eller få en plats på arbetsmarknaden. Vägen in i vardag och samhällsliv i det nya hemlandet liknar ibland mest en ogenomtränglig labyrint – men genom samarbete går det att skapa digitala genvägar!

För ett par veckor sedan presenterades den volontärdrivna digitala tjänsten Welcome, som är tänkt att underlätta umgänge och skapande av sociala relationer mellan svenskar och nyanlända. Just nu utvecklar man en app som ska informera om viktiga samhällsfunktioner på olika språk och fungera som mötesplats och knutpunkt.

Refugee Tech är en annan frivilligsatsning som använder digital teknik för att göra det enklare för nyanlända flyktingar att komma in i samhället. 12 december bjuder man in till ett hackathon i Stockholm – Hack Integration – för att storma idéer och utveckla prototyper till tekniska lösningar. Ett bra exempel på hur makerkultur och makerspace möjliggör ett gränsöverskridande lärande och skapande som kan bidra till en positiv samhällsutveckling.

4-6 december arrangeras ett hackathon i Malmö: Open Hack – Coding for Humanity.  Refugee Tech har skickat en utmaning till dem: ta fram tjänster som gör det lättare för nyanlända att skapa yrkesnätverk i Sverige. Vi får se vad som händer!

Även forskningen är till hjälp i det konkreta integrationsarbetet. Language learning in the wild är ett nordiskt samarbetsprojekt som varit igång sedan 2009. Forskare och utvecklare från Danmark, Finland, Island och Sverige skapar och delar nya metoder för andraspråksundervisningen genom att förena vardagens erfarenheter med teknikens möjligheter.

Lärandet av det nya språket ska inte fastna inom klassrummets fyra väggar, i skriftspråket och grammatiken. Det ska flytta ut i samhället: till arbetslivet, på kaféet och i affären. Appar på mobilen ger hjälp och stöd när språket används och prövas i verkliga situationer.

Erfarenheter från projekt som Íslenskuþorpið (den isländska byn) och Språkskap ger en god grund för det fortsatta utvecklingsarbetet och för den praktiska tillämpningen i andraspråksundervisningen.

I Tyskland har Bundesagentur für Arbeit (Arbetsförmedlingen) och Leuphana, universitetet i Lüneburg, tagit fram kursen Ready for Study, som ger flyktingar en introduktion till det tyska högre utbildningssystemet. Det rör sig om en MOOC och ingår i Leuphana Digital School, universitetets satsning på öppna digitala kurser som även kan ge högskolepoäng. Här är man noga med att poängtera att de studerande inte lämnas åt sitt eget öde, utan att man satsar på kollaborativt lärande och en gedigen struktur med mentorer och vägledare.

Nytänkandet är igång och digitala genvägar trampas upp!

3 Responses to Digitala genvägar för nyanlända

  1. Niels 3 december, 2015 at 22:15 #

    http://hackforrefugees.com/ är en hackaton i Göteborg den här helgen (5-6dec)

Trackbacks/Pingbacks

  1. Underlätta nyanlända elevers lärande - Väsby Lärlabb - 13 januari, 2016

    […] före jul skrev jag om hur frivilliga insatser, makerkultur och informellt lärande kan skapa digitala genvägar för nyanlända vuxna. Ett exempel på detta är det nordiska forskningssamarbetet Language learning in the wild, som […]

  2. Workshop om språk och nyanlända - Väsby Lärlabb - 29 januari, 2016

    […] använder it och digitala medier som hjälp och stöd. Här är Language Learning in the Wild, som jag tidigare nämnt, ett av delprojekten. Det handlar om att skapa ett aktivt lärande med civilsamhället som […]

Kommentera