Toppmeny

Digitala verktyg i projektarbeten i förskolan

Efter förra terminens utvärdering av att ha insatser med workshops, där pedagoger fick erövra kunskaper i hur man kan arbeta utforskande och målinriktat med verktyg som till exempel Makey makey och green screen, valde vi att denna termin genomföra förskolebesök där pedagogerna erbjuds enskild handledning i hur man kan integrera digitala verktyg i projektarbeten på förskolan.

I juni förra året genomförde vi förskolebesök för första gången. Vi såg en tydlig trend bland pedagoger att de hade ett stort intresse för hur man kan arbeta med QR-koder för att förstärka barns lärande eller för att öka barnens inflytande i verksamheten.

Den trend som vi har sett under dessa förskolebesök har varit kring green screen. Pedagogerna har använt sig av green screen för att öka lärandet i sina projektarbeten, som att i lekform vara en utforskare på expedition i djungeln, eller fascination för effekten av att trolla bort sig själv eller delar av sig själv. Det har också använts i lekform för att vara på tågutflykt där barnen besöker olika platser, kopplat till ett projektarbete om järnvägen.

20170224_144634 20170224_132516

 

Förskolebesöken har även omfattat en rad av pedagogiska diskussioner, utbyte av idéer och tankar, men framför allt har majoriteten av förskolebesöken skett i barngrupper, tillsammans med barnen. Det har varit en variation av valda projektarbeten, alltifrån Pokemon, till vatten och jaget.

20170224_134445Citat från ett barn efter en workshop i green screen på en av förskolorna:

Snälla, kan vi göra det här efter mellanmålet?

 

, , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Kommentera