Toppmeny

Digitalistorna på Makerdays

Digitalistorna fick äran att anordna en workshop vid fem tillfällen på Makerdays i Göteborg. Ett spännande och utmanande uppdrag som bistod med mycket pedagogiska samtal, utbyte av erfarenheter, kunskaper och idéer. Vi fick äran att möta runt 60 förskolepedagoger som vi kunde ha spännande samtal med.

Under workshopen fick vi äran att presentera Väsby kommunala förskolors arbete med att implementera digitala verktyg och teknik i en förskolemiljö. Vi kunde delge och ge exempel på de metoder vi har använt oss av och som varit våra framgångsfaktorer. Samt kunnat ge exempel på hur våra förskolor arbetar med interaktiva lärmiljöer med hjälp av Scratch och Makey makey.

Digitalistorna presenterar förskolornas Makerlådor.

Digitalistorna presenterar förskolornas Makerlådor.

Fil 000 (3)

Ett exempel på deltagare som skapar interaktiva teckningar.

 

Fil 001 (1)

Deltagarna fick reflektera över uppgiften kopplat till förskolans läroplansmål med hjälp av ett lotusdiagram.

Deltagarna fick reflektera över uppgiften kopplat till förskolans läroplansmål med hjälp av ett lotusdiagram.

20161006_120044

Några exempel på deltagarnas interaktiva känsloteckningar.

, , , , , , , , , ,

No comments yet.

Kommentera