Toppmeny

Digitalistornas kartläggning

Beatriz Flores och Matilda Kruuna har som vi tidigare skrivit om fått uppdraget att göra ytterligare insatser i förskolornas verksamhet när det kommer till digitaliseringen. I höstas var Väsby lärlabbs uppdrag att arbeta med frågan:

Hur arbetar vi för att få aktiva och utforskande barn i förskolans lärmiljö, där barnen har inflytande och är delaktiga?”

Vilket gav spännande resultat och startade ett flertal lärandeprocesser ute på avdelningarna. Framför allt hos dåvarande omgång lärlabbare.

Nästa steg i samband med detta är att digitalistorna ska arbeta med att skapa en likvärdighet på förskolorna. Det första steget är att göra en kartläggning;

  • Hur ser behovet ut på de olika avdelningarna?
  • Hur långt har de kommit?
  • Var behövs stöd?
  • Vad intresserar sig pedagogerna för?

Vi har arbetat fram en plan för hur kartläggningen ska gå till. För att angripa problematiken på flera nivåer kommer den att ske genom tre steg. Det första steget är att alla avdelningar skriver en lärandeplan som är framtagen tillsammans med lärlabbet. I februari reflekterar och skriver avdelningen ner sitt behov i lärandeplanen som de sedan lämnar in till oss. Med syfte att varje avdelning ska få tid att reflektera över sitt behov tillsammans och sedan formulera vad de behöver stöttas i för att kunna gå vidare.

lärandeplan

Efter en snabb överblick ser vi ett mönster hos våra kollegor där många av dem vilar på en nyfikenhet och ett intresse att involvera de digitala verktygen i verksamheten. Flera visar vilja på att integrera det digitala så att det blir en “naturlig” del av verksamheten. Det efterfrågas material som tält att projicera på och hjälp med att komma igång med makey makey.
Nu blir nästa steg i processen att gräva oss ner i detta samt analysera och reflektera över deras svar ytterligare. Det är en otroligt spännande tid förskolorna har framför sig!

, , , , , , , , , ,

No comments yet.

Kommentera