Toppmeny

En tvåtimmarsworkshop om MakeyMakey, Scratch och digital kompetens

Friendly, helpful and intelligent. He can sense and respond, and learns as you engage with him.

Här är ett tvåtimmarsupplägg på en workshop om digital kompetens, MakeyMakey, Scratch och dilemma-samtal om digitaliseringen av samhället, ett upplägg som jag körde för Breddenskolan i Väsby. Uppdraget var att ordna en utmanande men rolig workshop innan sommarlovet för lärare och fritidspedagoger. Nästa läsår drar vi igång ett fortbildning med tematiska träffar, diskussioner och läsuppgifter kopplat till de nationella IT-strategierna för skolan och makerkultur – så detta var ett sätt för Per Falk att presentera sig, prata om innehållet i höstens fortbildningsinsats samt arbeta upp lite förväntningar, ingjuta lite mod och släppa dem på ett sommarlov med ett skratt.

Mitt upplägg:

Presentation 12:30 – 13:00

Här använde jag mig av min presentation nedan, och tog verkligen avstamp ur Kickstarterkampanjen för Jibo.

Programmering 13:00 -14:10

Sedan introducerade jag dem för MakeyMakey och Scratch, och jag använde denna handout. Även om jag broderade ut en hel del, så är den rätt bra för att introducera materialet och kopplingen mellan verktyg och olika tjänster. (pdf)

Dilemman 14:10 – 14:25

Jag har under en längre tid varit intresserad av att introducera olika dilemman för pedagogisk personal att diskutera och förhålla sig till. Dels för att digitaliseringen av samhället och skolan bitvis utmanar normer och värderingar, men också för att de flesta lärare jag träffat alltid ber om mer tid att diskutera och reflektera tillsammans. Materialet nedan är en tidig version av detta tänkta material men det fungerade över all förväntan och var mycket uppskattat.

2stars1wish

Two stars and a wish

Utvärdering: 14:25-14:30

Jag hade tänkt att köra en utvärdering mha Mentimeter på slutet, men på grund av tidsbrist så blev det en klassisk ”2 stars and a wish” på postit-lappar som de fick klistra upp på dörren på vägen ut.

Som ni ser blev det en lyckad dag och många glada miner på lapparna, trots kognitiv dissonans och utmanande samtal om förmågor och färdigheter som är relevanta för samtiden/framtiden.

Slut 14:30

 

No comments yet.

Kommentera