Toppmeny

Förskolebesök

Digitalistorna har under den senaste månaden besökt alla förskolor i Väsby kommunala förskolors enhet. Då vi under tidigare besök och samtal med pedagoger fått feedback att de eftersöker praktiskt stöd, valde vi att anordna möte där de olika arbetslagen fick möjlighet att boka in ett enskilt tillfälle med oss.

Varje förskola fick en heldag där det fanns utrymme att boka minst 45 minuter per avdelning. Dessa möten var frivilliga och innehållet bestämdes utifrån pedagogernas egen önskan. Inför varje förskolebesök gick vi igenom tidsbokningarna för att förbereda material och upplägg.

Ett tydligt mönster var att majoriteten av pedagogerna blivit inspirerade av att arbeta med QR-koder utifrån inspirationskvällen. Andra intressen från pedagogernas håll var att få introduktion till makerlådornas innehåll. Pedagogerna ville även få hjälp med att skapa olika former av interaktiva lärmiljöer, anpassade till sina barngruppers behov och intressen.

Vid förskolebesöken har vi bl.a skapat QR-koder och spelat piano på frukter med hjälp av Makey Makey

Vid förskolebesöken har vi bl.a skapat QR-koder och spelat piano på frukter med hjälp av Makey Makey

En interaktiv vattenvägg på förskolan Borgen

En interaktiv vattenvägg på förskolan Borgen

Ett interaktivt tittut-skåp med tema vatten på förskolan Spargrisen

Ett interaktivt tittut-skåp med tema vatten på förskolan Spargrisen

Förskolebesöken innehöll inte enbart praktisk stöttning utan även en del pedagogiska diskussioner kring de tre didaktiska frågorna: Hur? Vad? Varför? Ett återkommande citat från när vi tillsammans med pedagogerna workshopat kring hur man skapar och arbetar med QR-koder har varit:

”Det var enklare än jag trodde”

 

, , ,

No comments yet.

Kommentera