Toppmeny

Förskolornas makerlådor

I vårt förra inlägg kunde ni läsa om några av våra insatser i förskolorna. En av våra största insatser för denna termin har varit våra ”Makerlådor”, som vi har arbetat med under en längre period.

Vi har under kartläggningen fått feedback från pedagogerna många gånger om önskan av tips och idéer. Därför ville vi ge de konkret material att självständigt kunna arbeta med på olika sätt, kopplat till deras egna idéer anpassade till deras barngruppers intressen.

”Makerlådorna” består av fyra stycken fysiska lådor med olika upplägg av material och lådorna är uppdelade på följande sätt:

  • Makeymakey- lådan
  • Bluebot-lådan
  • Green screen-lådan
  • Upplevelse-lådan

 

Förskolans Makerlådor

Förskolornas makerlådor

 

För att öka förståelsen för hur lådornas innehåll kan användas och ge pedagogerna en lätt och snabb tillgång till instruktioner och inspiration, valde vi att göra QR-koder med länkar till våra egenproducerade videos. Dessa QR-koder sitter på locken av lådorna och gör det lätt för pedagogerna att snabbt scanna av det de letar efter.

Vi startade en Youtube-kanal för att på ett enkelt sätt kunna sprida videos dels till pedagogerna men även till övriga pedagoger runt om i Sverige. På vår Youtube-kanal valde vi också att göra ett flertal spellistor indelade efter olika teman, så att man på ett enkelt sätt kan använda sig av dem i verksamheten tillsammans med barnen. Kanalen skulle även fungera som ett medel dit pedagogerna kunde vända sig och få stöd och hjälp oavsett dag och tidspunkt. På så sätt skulle vi kunna vara mer tillgängliga för dem.

, ,

No comments yet.

Kommentera