Toppmeny

Framtiden tillhör de nyfikna

Vi är alla i ett lärande, men formerna, förhållningssätt och förutsättningarna kan skilja sig åt. Det vi vill åstadkomma i Väsby Lärlabb är att agera katalysator för utveckling och initiera små och stora insatser för att stärka verksamheternas systematiska kvalitetsarbete och med stor förebildlighet visa olika förhållningssätt till lärande. Att fortsätta fråga ”Hur leder denna insats till ett effektivare lärande för våra barn och elever?” och visa på ett utvecklande lärandeklimat där kollegorna vågar fråga, prata om misstag, utforska, leka och diskutera vägen framåt.

 

Projektet Interaktiva Lärmiljöer var framgångsrikt

Den grupp som Per Falk arbetat mest med är förskolan och projektet Interaktiva Lärmiljöer, och där är arbetet klart för denna gång. Material finns publicerat på materialbanken (beta) och en analys samt utvärdering är på gång. Men redan nu kan vi se att projektet var en framgång på två sätt:

1. De insatser som processledarna initierade har lett till nya stimulerande lärsituationer och lärmiljöer på förskolorna. Barnen har i så väl handling som muntligt vittnat om hur nya metoder och miljöer stimulerat dem till lek, utforskande samtal, upptäckande, kunskapsiver samt hur barnen även omprövat tankar kring språk, relationer, naturvetenskap, kultur och genus.

2. Insatserna har på ett systematiskt och konkret sätt spillt över på kollegorna som inte varit med i Lärlabbet. Det har varit studiedagar, arbetsplatsträffar, 1-1-coachning där hela verksamheten tagit del av metoder, övningar och material som de senare använt sig av.

Labbet får förstärkning

Därför är det extra roligt att Väsby Lärlabb fått förtroende att skissa på omgång två av Lärlabbet för förskolan samt att utvecklingsmiljön får förstärkning av två utvecklingsledare från förskolan på 20%.

Förskolecheferna (Annica, Birgitta och Marie) skickade ut detta mail till deltagarna i labbet:

Vi kommer att fortsätta arbetet med Lärlabbet under 2016 men formerna kommer att förändras något. Vi är inte helt klara med denna planering men det vi vet är att nya pedagoger kommer att bjudas in till att delta.

Ni inbjuds till att söka uppdraget som utvecklingsledare inom området digitalisering och lärande inom Väsby kommunala förskolor. Vi söker två utvecklingsledare som kommer att få nedsättning med 20% från sin nuvarande tjänst under ett år. (Vikarie sätts in på avdelningen.) Arbetsuppgifterna kommer att designas för att passa verksamheten och inriktningen kan bli något olika utifrån behov och kompetens.

Motivera varför du vill anta utmaningen att driva förskolornas digitalisering framåt som utvecklingsledare när du söker uppdraget. Ansökan ska ske skriftligen i form av fri text och skickas till Birgitta senast den 30 november 2015.

Utvecklingsledare (IT-didaktiker) inom digitalisering och lärande

Vi  söker dig som vill jobba med och utveckla Väsbys kommunala förskolor. Du har idéer som du vill dela, utforska, pröva och skapa i en kreativ praktik tillsammans med andra. Du vill gå från en passiv konsument av ny teknik till att aktivt skapa själv, att kunna ifrågasätta givna begränsningar och att i förlängningen aktivt bidra till samhällsutveckling och att göra skillnad. IKT, kollegialt lärande och forskning är något som intresserar dig och som du vill utveckla i vår verksamhet tillsammans med dina kollegor. Du kommer även att ha ett visst budgetansvar.

Du kommer även att ingå i utvecklingsmiljön Väsby Lärlabb. I Lärlabbet sker ett lärande och ett delande av kunskap som bygger på öppenhet och som formas av de människor som finns i det aktuella sammanhanget. I labbet kommer man bistå med sin kompetens, blogga på hemsidan, filma workshops för att sprida idéer i och utanför kommunen. Denna kultur är under uppbyggnad i kommunen och du som lockas av denna utmaning är välkommen med din ansökan.

Hälsningar Annica, Birgitta och Marie

Två förskollärare är nu antagna vilket innebär att Per Falk m fl kommer att arbeta med Beatriz och Matilda efter nyår, och att vi tillsammans kommer att planera och genomföra omgång två av Lärlabbet för förskolan. Vi förväntar oss att att de nyfiket vänder upp och ned på försanthållanden, prövar ut och testar nya modeller och med genomförandekraft och uthållighet fortsätter kvalitetsarbetet i förskolan.

We are all lifelong learners, from day one to twenty-thousand-and-one, and that’s why we keep exploring, wondering and discovering, yearning and learning, reaching with more than just our hands… The future belongs to the curious.

(Skillshare.com)

, , , ,

Trackbacks/Pingbacks

  1. Digitalistornas kartläggning - Väsby Lärlabb - 12 februari, 2016

    […] Flores och Matilda Kruuna har som vi tidigare skrivit om fått uppdraget att göra ytterligare insatser i förskolornas verksamhet när det kommer till […]

Kommentera