Toppmeny

Gör den svarta lådan genomskinlig

Skolans undervisning ska förbereda barn och ungdomar på vuxenlivet, så att de kan hantera tillvaron, fungera i arbetslivet och samverka som samhällsengagerade medborgare. Tillsammans med läraren ska de utveckla kunskaper och förmågor som behövs i en global, digitaliserad värld.

Samhället blir samtidigt alltmer komplext och är i ständig förändring, så detta är knappast någon enkel uppgift för läraren. Hur kan det bli möjligt?

Formativ bedömning och kollegialt lärande är två viktiga pusselbitar. Dels gäller det att följa elevernas lärande, säkerställa att alla förstår och att anpassa undervisningen efter elevernas förmågor och behov. Men det gäller också att lärare öppnar upp sina klassrum och hjälper varandra att komma vidare.

Pedagogikforskaren Dylan Wiliam har i mer än femton år visat att klassrummet inte kan ses som en svart låda där lärandet bara uppstår. Istället är det nödvändigt att belysa vad som faktiskt händer, dra nytta av det som fungerar, knyta an till relevant forskning och systematiskt prova nya vägar.

Eleverna måste få syn på sitt eget lärande: de behöver veta vart de är på väg och få hjälp av läraren och varandra att komma över hindren och utveckla sin förståelse. Detsamma gäller för lärarna. Elevernas och kollegornas återkoppling hjälper dem bygga en undervisning som underlättar elevernas lärande. Samtidigt får de en stadig erfarenhetsbaserad grund för att fortsätta förbättra sitt arbete.

De senaste åren har det vuxit fram många lärardrivna initiativ som tar tag i detta, på enskilda skolor, i kommuner och i det utvidgade kollegiet. Än så länge är det dock bara krusningar på ytan i det nationella skolhavet.

För två år sedan konstaterade riksdagens utbildningsutskott att tröghet i systemet gör det svårt att utveckla skolan till en lärande och samverkande organisation. Framför allt handlar det om att förstå – på alla nivåer – att lärare behöver tid och utrymme för att tillsammans utveckla sin undervisning och elevernas lärande.

Länder som Finland, Norge och Nederländerna tar fram nya läroplaner för att möjliggöra en undervisning som kan motsvara morgondagens behov. Men de inser även att det inte räcker med ord och styrning uppifrån. Ett systematiskt och framåtblickande utvecklingsarbete förutsätter att lärare tillsammans kan utveckla och förändra undervisningen – och därmed också elevernas lärande.

One Response to Gör den svarta lådan genomskinlig

  1. Helena 26 juni, 2015 at 18:45 #

    Jag tror att förskolan kan ha ett försprång i jämförelse med skolan iom att vi arbetar i arbetslag. Vi är vana vid att dela med oss och reflektera tillsammmans kring vårt arbete. Vi har skapat forum för pedagogiska diskussioner och för oss är ett kollegialt och kollektivt lärande mer vanligt, kan jag föreställa mig.

Kommentera