Toppmeny

Gränsöverskridande lärande

27 oktober presenterar Upplands Väsby kommun och TänkOM årets upplaga av fortbildningsdagen Så Funkar Det. Här kommer det bland annat att finnas ett litet makerspace – ett slags laboratorium för skapande lärande – med olika aktiviteter under dagen.

En av programpunkterna är ett samtal mellan Per Falk, it-strateg i Upplands Väsby, John Gustafsson, rektor på Väsby Nya Gymnasium, samt Mark Smith, professor på institutionen för elektronik och inbyggda system på KTH. Tanken är att visa hur formellt och informellt lärande kan knytas samman i ett digitalt, språkmedvetet och kreativt sammanhang.

Den här spaningen ger en kort presentation av hur Mark Smith i sin forskning och i sin undervisning arbetar med att skapa gränsöverskridande lärmiljöer som bygger på samarbete och kunskapsdelning. Det kommer mer i ämnet framöver!

Mark Smith står med ena benet i den formella utbildningen och det andra benet i makerkulturen, som har sina rötter i gör det själv-traditionen. Det handlar om att förena människor med olika utbildningar och perspektiv för att gemensamt hitta smarta lösningar på komplexa problem. Detta gäller för utvecklingen av digitala produkter och tjänster – men det gäller även för skolan.

Hur kan skolans undervisning förbereda eleverna för ett digitalt och globalt samhälle där teknikutveckling och förändringar går allt snabbare? Genom att koppla samman klassrummet med ett makerspace! Lärarna lägger i sin undervisning den teoretiska grunden. När eleverna är redo, går de till ett makerspace för att tillsammans med personer från andra delar av samhället lösa olika slags konkreta, verklighetsnära problem.

Så här undervisar Mark Smith på EIT Digital Master School och så gjorde han i samarbetet med Digital Art Center. Han gör detsamma på Kista bibliotek, i Makerspace Educational tillsammans med Dataföreningen och med Stockholm Science and Innovation School. Ålder, kön och utbildningsbakgrund har ingen betydelse. Det viktiga är att lösa det problem som man har framför sig genom att tänka tillsammans, pröva sig fram och genom att hjälpa varandra. Ett makerspace är också ett mentorspace.

Ett genomtänkt arbete med den här typen av lärmiljöer kan överbrygga sociala klyftor och förena människor med liknande intressen. Det främjar också entreprenörskap och visar vägen mot en skola och ett samhälle som hjälper eleverna att hantera morgondagens utmaningar och möjligheter.

, , , , ,

Trackbacks/Pingbacks

  1. Samhället - ett ekosystem för lärande - Väsby Lärlabb - 16 oktober, 2015

    […] med hjälp av de verktyg och möjligheter som den digitala utvecklingen skapar. Makerkulturens gränsöverskridande lärande är en del av […]

  2. Så funkar det, så kan det bli möjligt - Väsby Lärlabb - 13 november, 2015

    […] Smith skapar miljöer för gränsöverskridande lärande som förbereder för ett samhälle där digital teknikutveckling och sociokulturella förändringar […]

Kommentera