Toppmeny

Hur ska morgondagens skola se ut?

I förra inlägget nämnde jag att Finland, Nederländerna och Norge just nu tar fram läroplaner som man hoppas motsvarar de villkor och krav som gäller i ett digitalt och globalt samhälle. Målet är att eleverna ska utvecklas till kreativa, samarbetsinriktade individer och aktiva medborgare, som tillsammans kan hantera möjligheter och utmaningar i en komplex, föränderlig och högteknologisk värld. OECDs satsningar Education 2030 och Education and Social Progress strävar åt samma håll.

Detta förutsätter en undervisning som låter barn och ungdomar utveckla sina kognitiva, sociala och emotionella förmågor, och hjälper dem att förstå, ständigt lära nytt och att tänka om. Lärare och elever ska tillsammans arbeta med att lösa öppna och vardagsnära problem som förenar teoretiska och praktiska kunskaper och tränar sociala, kritiska och kreativa förmågor.

Att kunna läsa, skriva och räkna är minst lika viktigt som tidigare, liksom kraven på goda ämneskunskaper. Samtidigt är det nödvändigt att elever förstår och kan använda it och digitala medier, att de reflekterar kring sitt eget lärande och sin identitet, att de kan samarbeta och lära av varandra och att de är öppna och nyfikna inför världens mångfald och komplexitet.

Vinnova-projektet Makerspace i skolan, FabLab@School, Cities of Learning och Innovative Schools Network är några aktuella försök att undervisa på nya sätt. I samspel med övriga samhället utvecklas metoder och arbetssätt där lärare och elever tillsammans planerar, organiserar, bygger och skapar. Eleverna är inte enbart konsumenter av kunskap, utan även producenter. De lär sig med hjälp av läraren att lösa problem tillsammans och att lära av varandra, och de lär sig förstå, hantera och dra nytta av varandras olikheter.

Det här är naturligtvis ingen enkel omställning och det finns inte några färdiga lösningar. I Finland sägs att skolans verksamhetskultur behöver förändras för att alla barn ska utvecklas till nyfikna och välmående världsmedborgare. Det förutsätter att skolan blir en samarbetsinriktad och lärande organisation som vilar på principerna om allas delaktighet och lika värde.

OECD konstaterar att det är kostsamt och besvärligt att förändra skolans undervisning. Men det måste göras, menar man, eftersom teknikutvecklingen och den globala ekonomin ställer nya krav på elevernas förmågor och lärande.

Hur ska morgondagens skola se ut? Hur blir det möjligt?

 

No comments yet.

Kommentera