Toppmeny

IKT-utveckling i förskoleklass

Förskoleklassen är en egen skolform, mitt emellan förskola och skola, som kom till genom en kompromiss 1998. Regering och riksdag var på väg att införa en tioårig grundskola, men Kommunförbundet, en av föregångarna till SKL, sa nej. Förskoleklassen är tänkt att fungera som en brygga mellan förskolan och skolan och ska lägga en god grund för elevernas fortsatta skolgång. Därför är det viktigt att man både arbetar med förskolans och skolans pedagogik och att alla elever får den hjälp de behöver för att utvecklas, såväl socialt som kunskapsmässigt.

Ett utdrag från Förskoleklass – en avgörande brygga mellan förskola och skola av Stefan Pålsson

Foton från workshoppen om MakeyMakey och Beebots 2016-04-05

Här är materialet från den inledande föreläsningen:

 

, , ,

No comments yet.

Kommentera