Toppmeny

Inför processledningen på Runby 7/9. Del 2

Vi det förra tillfället ”Inför processledning på Runby 31/8. Del 1” så satte vi först gruppens förväntningar på arbetet, jag presenterade Padlet som verktyg samt att jag gick igenom processen och vilket uppdrag jag hade fått.

Att guida dem igenom en process där de arbetar fram en vision, syfte, mål och metod för sitt digitaliseringsarbete.

Den 31/8 passade jag på att föreläsa för dem om den andra maskinålder och mina försanthållanden, därefter fick de i grupp arbeta med syftet till en skolas digitaliseringsarbete. Vad säger Skollagen och Lgr11 om skolans digitalisering?

Varför gör vi detta?

Dagens arbete kommer att handla om att samla gruppen kring en idé om vad de ser som sin vision, för att sedan gå vidare till sitt syfte och mål med förändringsarbetet samt sätta igång med att formulera det. Jag skall testa en mentaliseringsövning för att försöka få dem att skönja en vision för verksamheten, och när väl den är på plats skall vi skissa på en väg dit.

, ,

No comments yet.

Kommentera