Toppmeny

Interaktiva lärmiljöer i förskolan

20150520_095745 (1)

Marie Anestedt, Birgitta Andrén och Annica Lindell testar Makey Makey

Hur kan en lärmiljö med digitala verktyg som interagerar och engagerar både barn och pedagoger se ut? Kan man ens prata om en digital lärmiljö?

Digitala verktyg måste ingå i en större helhet, vara en del av den naturliga lärmiljön, inte något som existerar utanför den andra verksamheten. Enligt Statens medieråd interagerar små barn med teknik på ett helt annat sätt än för bara några år sedan. Detta bör också återspeglas i förskolans miljö och ha en tydlig koppling till barnens lärande.
Vi bör vara medvetna om och arbeta för en interaktionen mellan barngruppen och miljön, där tekniken är en del i processen.

Många för- och grundskolor har idag berikats med teknik. Produkter som utmanar vår pedagogik och hur vi tänker kring barns lärande.

Småungar & medier 2015 (pdf) från Statens medieråd

I projektet Interaktiva lärmiljöer i förskolan har förskolorna samlats i labbet för att tillsammans utveckla metodik och arbetsformer som drar nytta av ny teknik och undersöka bryggor mellan den fysiska och den virtuella lärmiljön samt hitta former för att förmedla detta till sina kollegor.

Förskolechefen Birgitta Andrén och hennes kollegor Marie Anestedt och Annica Lindell har formulerat följande problem för oss att lösa:.

Hur arbetar vi för att få aktiva och utforskande barn i förskolans lärmiljö, där barnen har inflytande och är delaktiga?