Toppmeny

Kickstart för Väsby kommunala förskolor

Under ett års tid har vi arbetat på ett varierat sätt att implementera olika digitala verktyg i våra verksamheter. Väsby kommunala förskolor förespråkar att arbeta i projektform tillsammans med sina barngrupper, då det skapar förutsättningar för att öka barns inflytande och delaktighet i sin vardag och i verksamheten.

Detta år vill vi lägga fokus på hur man kan integrera de digitala verktygen redan i planeringsstadiet inför sina projektarbeten. Vi strävar efter att bredda synen på digitala verktyg och IT som skapandematerial samt som verktyg för att öka barnens lärande.

Därför valde vi att starta terminen med en workshop lik vår tidigare workshop som vi genomförde i mars 2016.

Annorlunda från vår tidigare workshop var att vi hade omformulerat lärandeplanen till att varje avdelning fick formulera ett projekt där de beskrev dels bakgrund, syfte och mål samt hur de ska integrera digitala verktyg i projektet.

Bild 1

Bild 2

, , , , , , ,

No comments yet.

Kommentera