Toppmeny

Läslyftet och texter i en digital miljö

Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som bygger på kollegialt lärande. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Arbete med Läslyftet kan organiseras med eller utan statsbidrag. Läslyftet pågår läsåren 2015/16, 2016/17 och 2017/18.

Se Skolverket och Läslyftet för mer info.

Läslyftet

Läslyftet

I detta arbete har Malmö högskola fått i uppdrag av Skolverket att ta fram en modul inom Läslyftet som handlar om att arbeta med texter i en digital miljö. Ansvariga för modulen på Malmö högskola är docent Johan Elmfeldt och lektor Anna-Lena Godhe. Därutöver finns det även en mindre expertgrupp där Väsby Lärlabb och Per Falk ingår. Expertgruppen är tänkt att kunna ge respons på de texter som skrivs inom modulen men kan även komma att spela en roll då det gäller att testa och validera modulerna i utvecklingsmiljöer med Upplands Väsbys lärare.

Detta arbete börjar omgående och de inledande mötena via Google Hangout startar v. 6.

, , ,

No comments yet.

Kommentera