Toppmeny

Makerspace på biblioteket

Makerspace och makerkultur ger en bra grund för ett lärande som överskrider gränserna mellan formellt och informellt lärande och de sociala och kulturella indelningar som finns i samhället. Man drar nytta av varandras kunskaper och erfarenheter för att vidga perspektiven och använder teknikens möjligheter för att pröva tankar och idéer.

Makerkulturen kommer från gör det själv-traditionen, men går några steg längre än de ramar som slöjd och hantverk sätter. Tack vare teknikutvecklingen, kan man nu använda högteknologi som tidigare var oerhört kostsam och därför bara fanns tillgänglig för industrin. Detta ger förstås helt andra möjligheter, och här har vi bara sett början!

Forskare på Center for Bits and Atoms på MIT undersöker sedan mer än tio år tillbaka vad den här utvecklingen kan leda till på ett globalt plan. De intresserar sig för småskaliga digitala fabriker, som de kallar fab labs, och hur de kan användas för att främja tekniskt nytänkande och entreprenörskap på gräsrotsnivå.

Stanford-forskaren Paulo Blikstein drog för sex år sedan igång projektet FabLab@School Transformative Learning Technologies Lab. Hans tankar har sedan dess slagit rot på många håll i världen, bland annat i danska Århus där forskare, lärare och elever tillsammans utforskar hur den digitala tekniken fungerar och vad den kan användas till i vardagen. Samtidigt får ämnesundervisningen en mer konkret förankring och en praktisk tillämpning. Här i Sverige har vi bland annat projektet Makerskola, som Väsby Nya Gymnasium deltar i.

Amerikanska bibliotek har under flera år anammat makerkulturens möjligheter. De senaste åren har det också börjat hända saker runt om i Europa – och i Sverige. I Nederländerna startade Frysklab häromåret, Europas första mobila Fablab som drivs av ett bibliotek. Den idén har adopterats av projektet SkaparbibblanVaggeryds bibliotek. Här handlar det både om att väcka barns intresse och att inspirera lärare med ny teknik som kan ge nya möjligheter i undervisningen.

Numera finns det ett växande nätverk av bibliotek som bygger vidare på makerkulturen och organiserar kreativa rum för gemensamt skapande och lärande. Facebook-gruppen Skaparbibblan är en bra startpunkt för den som vill veta mer.

Dagens samhälle innebär helt andra förutsättningar för biblioteket. Kan makerkulturen vara en del av den förnyelse som behövs?

No comments yet.

Kommentera