Toppmeny

Micro:bit är på väg in i skolan

I början av året började BBC dela ut den lilla enkla datorn micro:bit till alla brittiska elever i årskurs 7 (som motsvarar årskurs 5 i Sverige) och deras lärare. Totalt rör det sig om ungefär en miljon enheter. Tanken är att öka intresset för teknik, programmering och digitalt skapande genom att visa hur allt fler föremål som vi använder i vardagen kan kopplas samman och styras digitalt.

Micro:bit är ett mikrokontrollerkort utan eget operativsystem som är utrustat med en LED-display, två programmerbara knappar samt kompass och accelerometer. Genom att ansluta micro:bit till en dator via usb eller bluetooth, kan den programmeras till att styra och samverka med en mängd olika elektroniska komponenter och allt som kan leda ström.

Micro:bit är utvecklad för att användas av barn och ungdomar, och kräver varken tekniska förkunskaper eller erfarenheter av programmering. Flera olika editorer kan användas för att programmera den, antingen visuellt eller i text. Vägledningar och lektionsmaterial med konkreta exempel underlättar användningen i skolan.

De senaste åren har man börjat tänka i nya banor kring digitaliseringen av skolan i Storbritannien. 2014 fick England en ny läroplan, som bland annat för in problemlösning, programmering och digitalt skapande på schemat. Även i Nordirland, Skottland och Wales börjar man tänka kring hur programmering och kreativ teknikanvändning ska föras in i skolans undervisning.

Användningen av micro:bit i skolan har precis kommit igång, men CRESTEM på King’s College London har redan hunnit genomföra en mindre utvärdering av hur arbetet gått så här långt på några skolor i England. Utvärderingen genomfördes på uppdrag av Microsoft, som är en av BBC partners i satsningen på micro:bit. Slutsatserna ger ett underlag för vidare forskning och fortsatt utveckling.

I utvärderingen konstateras att micro:bit har fått ett gott mottagande, såväl bland elever som bland lärare. Lärarna lyfter bland annat fram att micro:bit gör den digitala tekniken och dess möjligheter mer verklighetsnära och konkreta för eleverna. De menar också att det är bra att man inte är låst till ett programspråk, utan att det finns en mängd möjligheter. Medan lärarna framför allt pekade på hur micro:bit kan användas i ämnet computing och inom matematik och naturvetenskap, gav eleverna många exempel på hur man skulle kunna arbeta mer ämnesöverskridande.

Ovanan bland lärare att arbeta med den här typen av lärresurser i undervisningen är ett hinder för den fortsatta utvecklingen som måste tas på allvar, påpekas det i utvärderingen. Flera lärare nämner behovet av vägledning och undervisningsmaterial samt en mer kontinuerlig fortbildning kring hur man kan arbeta i praktiken.

Parallellt med satsningen i Storbritannien, satsar Micro:bit Foundation på att erövra världen.

Island hör till de länder som är först ut. Utbildningsdepartementet har tillsammans med Islands motsvarighet till Skolverket och industriföretagens branschorganisation dragit igång en satsning för att få fart på intresset för teknik och programmering. Barnkanalen på RÚV, Islands public service, tar bland annat fram filmer som kan användas som hjälp och vägledning.

I början av oktober meddelades att alla elever i årskurs 6 och 7 ska få varsin micro:bit. Totalt handlar det om ungefär 9000 enheter. Satsningen motiveras med att arbetsmarknaden och samhället förändras av den digitala utvecklingen, och detta måste alla barn och ungdomar ges möjlighet att förbereda sig på.

Även i Norge är man på gång. Frivilligorganisationen Lær kidsa koding blev nyligen Micro:bit Foundations första internationella partner. I slutet av oktober fick man tusen micro:bits, som ska delas ut till intresserade lärare och till de klubbar man har runt om i landet.

Än så länge är Norge bara i startgroparna, så det kommer säkert att hända mer framöver. I augusti inleddes ett treårigt försök med programmering som tillval i den norska grundskolans tre sista år. Här kan micro:bit öppna för intressanta möjligheter.

I Sverige sonderar Makerskola möjligheterna att bli partner till Micro:bit Foundation. Översättning av de editorer som används i programmeringen är på gång, och två exjobbare från masterprogrammet i Interaktionsdesign utvecklar metoder för hur micro:bit kan användas i den svenska skolan.

Makerskola arbetar också med projektet Makermovies, där man just nu spelar in filmer för lärare om hur micro:bit kan fungera i undervisningen. Filmerna kommer att distribueras via Makerskola innan jul.

No comments yet.

Kommentera