Toppmeny

Om Väsby Lärlabb

Väsby Lärlabb är en utvecklingsmiljö som drivs av Upplands Väsbys Utbildningskontor vars syfte är att erbjuda kommunala skolor och lärare ett kreativt bollplank samt en miljö för utveckling av sin undervisning.

Vårt arbetet utgår från skollagens tydliggörande om att verksamheten ska bedrivas på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Vad är ett lärlabb?

Ett labb eller inkubator inom skola och lärande erbjuder en dynamisk mötesplats och process där man jobbar med utveckling av människor, lärande och skola. Vi bistår med processledare med kompetens inom digitaliseringsfrågor, lärmiljöer och designtänkande samt en mycket kreativ forskningsbaserad tillväxtmiljö.

Vad gör Lärlabbet?

Vi erbjuder processtöd för skolornas utvecklingsarbete där Väsby Lärlabb bistår med handfasta designmodeller, ett nätverk av andra skolor, experter samt utrustning för att lärare och skolpersonal snabbare kan gå från idé till modellektion. Här kan du läsa mer om våra designprinciper. Vi erbjuder olika typer av workshops och föreläsningar samt TeachMeets och Edcamps på plats hos skolorna., och även utrustning för makerspace och programmering i skolan.

Denna utvecklingsmiljö kommer att tillsammans med pedagoger, lärare och skolpersonal systematiskt utveckla, paketera och distribuera metodik för kommunens alla skolor samt intresserade kommunala och fristående skolor i Sverige och världen.

Mentorskap

Lärlabbet erbjuder ett mentorskap för personal inom ramen för sitt uppdrag. Mentorskap innebär att en processledare med andra synsätt än ens egna agerar bollplank åt pedagogisk personal för att vidga denna persons synsätt och därmed utveckling. Syftet är att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren person har rollen som förebild och erbjuder sin kompetens, erfarenhet, tid och sitt nätverk till en person med viljan till stöd i sin personliga utveckling.

Digitalistorna

Matilda Kruuna från förskolan Borgen och Beatriz Flores från förskolan Ekebo är digitalistor i Väsby kommunala förskolor och arbetar med såväl processledning som workshops inom ramen för Väsby Lärlabbs uppdrag och skriver om sina erfarenheter på bloggen. Läs mer om deras uppdrag här.

Licenser

Allt material, förutom foton, är licensierat enligt Creative Commons By 3.0 för att så enkelt som möjligt sprida material till verksamheter i och utanför kommunen.

Samtliga foton är licensierade enligt CC-BY-NC

För mer information kontakta oss på Per Falk på @perfal eller Per.Falk at upplandsvasby.se


Följ oss gärna på Twitter på Väsby Lärlabb!