Toppmeny

Designprocess [beta]

Vår designmodell kommer att testas och utvecklas allteftersom men i dagsläget utgår vi från denna skiss, där Väsby Lärlabb inspirerats av såväl URs Didaktikens verktyg som Helen Timperleys processer från boken Det professionella lärandets inneboende kraft.

Designprocess1_beta

Undersökande och kunskapsbildande cykel för lärare, som syftar till att främja viktiga elevresultat.

Designprocess2_beta

 

Lärandeplan

Här ett förslag på lärandeplan som man kan använda för att formulera en plan för sitt professionella lärande med plats för såväl tema, resurser som stöd och reflektion.

Läranderplan

Lärandeplan (pdf)