Toppmeny

Digitalista

Digitalista är ett uppfunnet ord, som en slags ordlek till den mer kända benämningen ateljerista som är vanligt inom Reggio Emilia-pedagogiken. Det var Markus Bergenord som lekte fram denna benämning för att kunna beskriva sitt arbete inom förskolan på ett, för oss pedagoger, lekfullt sätt.

En digitalista är helt enkelt en förskollärare vars utgångspunkt i praktiken handlar om att utmana barnen i deras lärande utifrån tre centrala aspekter, pedagogik, teknik och kunskap.

Uppdraget

Syftet med detta arbetsätt är att erbjuda barnen möjlighet att erövra grundläggande förmågor och förbereda barnen till en allt mer digitaliserad värld. Vårt uppdrag som digitalistor är också att arbeta med verksamheten i stort och vara en del av  ett utvecklingsarbete.

Av våra två heltidstjänster har vi nu 20% av den fördelat till att arbeta enbart med vårt uppdrag som digitalistor. Vårt första uppdrag är att göra en kartläggning och inventering över alla 36 avdelningar för att  skapa en likvärdighet på alla dessa avdelningar inom Väsby kommunala förskolor. Utifrån våra kartläggningsunderlag vill vi kunna se vad för slags behov och stöd som eftersöks av våra kollegor. Målet är att alla barn ska få likvärdig möjlighet att utveckla de förmågor de behöver ha utvecklat inför framtiden oavsett vilken avdelning eller förskola som barnet hamnar på.

Förutom detta kommer vi att gå ut på våra kollegors avdelningar och inspirera, stötta och hjälpa till med att utveckla lärmiljöer eller med påtänkta projekt med barnen. Vi kommer också att anordna workshops samt blogga på Väsby lärlabbs blogg, där en del inlägg kommer att vara utvecklande och inspirerande för våra kollegor.

Vi har inte haft liknande uppdrag tidigare utan detta är något som är alldeles nytt både för oss och för enheten, vilket känns oerhört spännande. Vår devis är:

Det är inte en fråga om vi ska arbeta med digitala verktyg, utan hur vi arbetar med dem.

Om oss:

Matilda Kruuna, förskollärare sedan januari 2014. Arbetar på förskolan Borgen i Bollstanäs på en småbarnsavdelning i åldern 1-3 år. Brinner för multimodalt lärande och de yngre barnens kommunikationsförmågor.

Beatriz Flores, förskollärare sedan januari 2012. Arbetar på förskolan Ekebo i Smedby på en avdelning med barn mellan 1-3 år. Brinner för flerspråkighet, mångkulturalitet och lärandet för Hållbar Utveckling.

Digitalistorna Matilda Kruuna och Beatriz Flores

Digitalistorna Matilda Kruuna och Beatriz Flores