Toppmeny

Fyra principer för Lärlabbet

Vi har fyra grundprinciper för vårt utvecklingsarbete i Väsby Lärlabb.

Förbättrat lärande

Alla insatser vi gör i inkubatorn skall leda till ökad måluppfyllelse i skolan eller ett förbättrat lärande för barn. Oavsett insats skall vi kunna svara för hur insatsen leder till en förbättring av barnens och elevernas lärande. För att uppnå detta krävs även att huvudman och skolledarna skapar utrymme för att utvecklingsprocesser tar och måste få ta tid att prövas och omprövas.

Ärlighet

Vi tror på ärlighet och öppenhet. Det är en av anledningarna till att vi så öppet delar med oss av allt material och våra processer men det skall också spegla vårt arbetssätt i Väsby Lärlabb. Genom att vara öppna och ärliga med varandra är vår ambition att skapa en kultur där professionella vill träffas och utvecklas tillsammans.

Kritiska vänner

Kritiska vänner är nyfikna och menar väl. Frågor utvecklar tanken hos den som får dem och det är din idé som prövas, aldrig du som person. Detta är en viktig princip för att kunna kritiskt granska, diskutera och utveckla didaktiken och förutsättningar för ett effektivare lärande för barnen och eleverna.

Trygghet

Förändring och förflyttning av positioner är alltid svårt, därför försäkrar vi oss om att gruppen och miljön känns trygg nog för att jobba med misstag och professionell utveckling.