Toppmeny

One-Shot Video

I Väsby Lärlabb har vi använt oss av en teknik som heter One-Shot Video som vi fick rekommenderad av forskaren Carl Heath. Syftet är att verbalisera sina tankar i en ca.  1 minut lång kameraåkning där man fokuserar på sin idé, problemen som man vill lösa och processen fram mot en konkret lösning. Mycket handlar om att klä sina tankar i ord och beskriva stegen framåt, och gärna att man spelar in flera korta videos så att intresserade kan följa den krokiga utvecklingsresan.

Vi fick stor nytta av upplägget för att snabbt sätta kollegor och utomstående in i de olika idéerna och på vilket sätt man kanske skulle kunna bistå varandra i arbetet, hur vi förhåller oss till tankevändorna, problem som uppstår och feedback som vi ger varandra.

Så här skriver TII om sitt upplägg:

One-Shot Video is a technique where participants use a smartphone to create a short video that illustrates their work.

Participants wrap up an activity by collaborating on a presentation of their experience, allowing for up-close engagement with any content generated and requiring that they structure their ideas into a focused description. Filming in one-shot results in a video that is purposefully rough and improvisational, making sure the viewer understands that this is work in progress.

One-Shot Video

 

Babblarna:

Här är ett konkret exempel från förskolläraren Maj Thundberg om hennes projekt Babblarna. Notera att Maj utgår från de designmallar som vi plockat fram i labbet när hon pratar om sin idé.

Vad är Babblarna? Så här skriver Hatten Förlag om materialet:

Babblarna är utvecklade i samarbete med Irene Johansson, professor i specialpedagogik, och deras namn är valda med omsorg så att de både stimulerar barns ljudperception och är  lätta att lära sig. Längst bak i böckerna finns också illustrationer för hur man tecknar alla ord, eftersom tecken tillsammans med tal är ett mycket bra sätt att stimulera tidig språkutveckling.

Del 1: One-Shot Video

Del 2: Babblarna Del 2

Del 3: Två lärmiljöer med Makey Makey

, , ,

Trackbacks/Pingbacks

  1. Två lärmiljöer med Makey Makey - Väsby Lärlabb - 17 november, 2015

    […] och olika artefakter. Slutligen har förskollärarna fått designa, genom en serie workshops och One-Shot Videos, sitt upplägg och testat det på varandra och ute i barngrupp. Långt ifrån de bananpianon som […]

  2. Förskolans digitalisering - från idé till verklighet på BETT för Lin - Väsby Lärlabb - 22 januari, 2016

    […] One-Shot Video […]

  3. Workshop 1 med Daniel Gomejzon - Väsby Lärlabb - 10 februari, 2016

    […] One-Shot Video […]

Kommentera