Toppmeny

Öppna staden!

Väsby Lärlabb och Per Falk har blivit inbjuden av Kulturrådet att medverka i workshoppen Öppna Staden! den 2 november på Subtopia i Botkyrka.

Kulturrådet

Kulturrådet har fått i uppdrag från regeringen att föreslå hur satsningen för kulturverksamheter i vissa bostadsområden med lågt valdeltagande ska genomföras. Vi ska lämna en delrapport kring detta den 13 november. Satsningen kommer sedan pågå i tre år från och med januari.

För att det ska bli så bra som möjligt så behöver vi hjälp av flera för att tänka, analysera och utveckla våra utmaningar för att skapa ett genomtänkt och långsiktigt arbete. Därför bjuder vi in representanter från gräsrotsorganisationer, kulturorganisationer och myndigheter och andra relevanta aktörer med kunskap och erfarenheter av kultur och kulturstöd.

Det här ligger i linje med våra egna tankar kring lärande i ett öppet samhälle och hur skola, bibliotek och medborgare kan samverka i ett makerspace. Och som Stefan Pålsson avslutade inlägget om lärande i ett öppet samhälle:

Vad innebär det att engagera en bredare grupp av intressenter än de som normalt förknippas med utbildning? Kan vi lära något av detta? Vilka utmaningar och möjligheter kan vi se?

Kan vi till exempel skapa nya och bättre sätt att integrera nyanlända? Genom att mötas, samtala, samarbeta, reflektera och lära av varandra, kan vi förändra hur vi förhåller oss till oss själva och andra, lära nytt och tillsammans utveckla och förändra samhällsliv och samhälle.

Det skall bli mycket intressant att få träffa fler som verkar i samma skärningspunkt, och under en dag arbeta tillsammans med Kulturrådets Viktoria Nguema, Edna Eriksson och Simon Strömberg m fl.

Inbjudan Öppna Staden!

 

, ,

No comments yet.

Kommentera