Toppmeny

Processledning i digitaliseringsarbetet

Runby Skola gör ett omtag när det gäller deras digitaliseringsarbete och bad Väsby Lärlabb och Per Falk att agera processledare. Tanken är att involvera fler i förändringsarbetet, arbeta fram mål och metod för fortbildning och kollegialt lärande samt koppla förändringsarbetet till deras pedagogiska vision.

 

Datum för träffarna:

Process 1: fredag 21/8 kl. 9-12

Process 2: måndag 7/9 kl. 14-17

Process 3: måndag 21/9 kl. 14-17.

 

Uppdraget är att:

Arbetsgruppen skall arbeta fram en vision och syfte med digitaliseringen av Runby, samt förankra den i organisationen. Formulera mål på kort och lång sikt för skolans alla aktörer, från skolledare till elever. Samt en metod för att försäkra sig om att man kommer vidare och når uppsatta mål i sitt digitaliseringsarbete.

skogsdungen-2012-05-24-b(2)

Runby Skola – Förskolan Skogsdungen