Toppmeny

Rapport från Almedalen

Efter en vecka i Almedalen tänkte jag (Per Falk) försöka sammanfatta insatserna och de olika nedslagen som vi gjorde under denna karneval av politik, föreläsningar och nätverkande. Min egen inställning till våra aktiviteter och mitt eget deltagande har varit att detta skall bidra till bättre undervisning och lärande för våra elever genom att skapa eller öppna nya arenor för våra verksamheter att samverka på, hitta nya forskare att samarbeta med, etablera ett nätverk av kommuner som Väsby Lärlabb kan samverka och växa med samt bistå politiken med omvärldsspaning och kontakter. Och jag tycker vi lyckades med det.

– Sex olika kommuner har visat intresse för Väsby Lärlabb och vill samverka när de startar upp en liknande verksamhet. Det var dels tjänstemän från förvaltningar men också politiker som ville veta hur våra folkvalda resonerade och gjorde.

– Flera partier samt representanter ur Utbildningsutskottet vill komma på besök.

– Forskningsinstitut, lärarhögskolor samt KTH vill veta mer, och en forskare sa till och med att ”Wow, det här är precis vad vi behöver!

– Träffat ett tjugotal företag, förlag och branschorganisationer som vill samarbeta, samverka, låna ut material eller sponsra verksamheten i någon form.

 

Inkubator för innovation och skolutveckling

Vi inledde måndagen på Fenomenalen på temat Inkubator för innovation och skolutveckling. Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande (s) hälsade alla välkomna mer orden:

Teknik i skolan är inget nytt och att investera och rulla ut datorer till alla elever ses ofta som den enkla vägen. Men hur skapar vi riktiga mötesplatser för lärande och innovation? Hur går vi från att förlita oss på eldsjälar till en mer systematisk utveckling, spridning och användning av metodik?

Beskrivning:
Vår vision är att inkubatorn ska blir en naturlig mötesplats och testbädd för idéer som skapar förutsättningar för att sprida, dela, ta del av och förmedla innovation i lärande såväl i Upplands Väsby och Sverige som internationellt. Hur når vi dit?

Per Falk, IT-strateg och processledare, Upplands Väsby kommun
Birgitta Andrén, förskolechef Upplands Väsby kommun
Helena Aldén, förskollärare, Upplands Väsby kommun
Carl Heath, forskare och utvecklare på Interactive Institute

Och moderator är Eva Pethrus.

Jag fick chansen att gå igenom bakgrunden till labbet, lite om ambitioner och framtiden men talade mest om processer och vårt tänk med transparens och distribution. Carl pratade om vikten av våga ta risker inom utvecklingsarbete och vilken skillnad det kan göra.

Så hur ändrar man denna utveckling? När man står inför behov av utveckling och förändring i komplexa system, så är vägen framåt att sträva efter att skapa en miljö där innovation, lärande och utveckling kan ske, inom systemet, av aktörerna i systemet. Att lita på att alla de kunniga personer som är i systemet utför sitt arbete, och att ge dem resurser och utrymme för att prova ut det djärva och det nya. Ge dem möjlighet att testa, iterera, och testa igen. Att få lov att misslyckas. För att se vad som fungerar och dela den kunskapen med resten av utbildningssystemet.

Men det som kändes riktigt bra, och jag tror att förståelsen för labbet riktigt landade i publiken, var när Helena och Birgitta tog till orda. Dels så visade Helena upp två filmer bara dagar efter våra workshops där barnen använder Makey Makey och där förskollärarna projicerat en skog på ett tält – och det gick ett sus genom publiken. Delvis säkert för att barns användande av teknik, när man inte själv kan hantera prylen, lockar fram den typen av reaktioner men framförallt när Helena beskrev barnens dialog, diskussion, reflektion som en del i förskolans systematiska arbete med språk.

Slutligen gav Birgitta seminariet en tyngd när hon som förskolechef beskrev sina motiv med denna satsning på lärmiljöer, hur hon resonerade kring uthållighet och ekonomi, samt hur hon i sin verksamhet återkommande och systematiskt arbetar med det kollegiala lärandet och försäkrar sig om att det som händer i Väsby Lärlabb inte stannar hos de utvalda nyckelpedagogerna.

Inkubator för innovation och skolutveckling Foto: Anna Carlsson

Inkubator för innovation och skolutveckling Foto: Anna Carlsson

Det blev en hel del frågor från publiken, dels under seminariet men också direkt efter. Av döma av reaktionerna så landade budskapet bra hos det 40-tal åskådare vi hade och jag tror att vi alla i panelen fick lika delar uppmärksamhet.

Det digitala lärandets möjligheter – blir det bättre för alla?

Jag avslutade dagen med seminariet Det digitala lärandets möjligheter – blir det bättre för alla? En diskussion arrangerad av Samsung, Gleerups och ATEA, och jag var inbjuden som IT-strateg och processledare för att tala om vad jag ser på horisonten samt berätta kort om vårt arbete i Väsby Lärlabb.

Hur rustar vi bäst lärare och lärmiljön utifrån ett digitalt perspektiv med förutsättningar för att utveckla metoder som stärker dem i sin roll som förmedlare av kunskap? Om det framtida lärandet och den framtida lärmiljön.

Utökad beskrivning av evenemanget

Medvetenheten och djupet i diskussionerna kring skolans digitaliseringsfråga ökar. Det handlar inte längre om att enbart föra ut ny teknik i skolan, utan idag handlar diskussionen om förändringsarbetet som måste ske, fortbildningen som måste till och hur tekniken ska integreras i den pedagogiska verksamheten. Hur tar vi tillvara på den här utveckingen och hur tar vi nästa steg för att skapa en bättre lärmiljö? Vilken roll kan hårdvara och teknologi spela? Vilken roll kan digitala läromedel spela? Hur påverkar den lärarrollen? Är denna digitalisering bara en förväntad uppgradering till nutida verktyg även i skolan eller är det en investering som verkligen gör skillnad? Välkommen till ett seminarium som behandlar en angelägen framtidsfråga.

Åke Grönlund, Professor, Örebro Universitet

Per Falk, Strateg och pedagogisk processledare Upplands-Väsby Kommun

Camilla Waltersson Grönvall, Rikdsgsledamot, Moderaterna

Ebba Östlin, Kommunalråd med ansvar för utbildning i Botkyrka, Socialdemokraterna

Moderator är Mats Östling

Tyvärr var Åke Grönlund sjuk, annars hade jag tackat honom för hans arbete med forskningsprojektet UnosUno, där delar av resultatet inspirerat oss att sätta upp vårt labb. Det blev en intressant paneldiskussion, främst för att vi hade så olika perspektiv och jobbade på olika nivåer, men också för att publiken var mycket engagerad och sköt frågor på oss.

Tisdag, onsdag och torsdag varvade jag besök på föreläsningar med vanligt arbete och nätverkande. Det innebar en hel del spring på seminarier, café-besök med alla bekanta från twitter, planering inför höstens aktiviteter och konferens Så Funkar Det.

Makerspaces – en allt viktigare plats för lärande i skola, på fritiden och i arbetslivet

Veckan avslutade på Fenomenalen, igen, med en heldag kreativitet, verkstad och makerkultur med många bekanta talare, Carl Heath, Niclas Ekholm och Åke Nygren.

Beskrivning av evenemanget

Skolor, offentlig sektor, industrin och våra privata liv påverkas alla av digitaliseringen och det uppkopplade interaktionssamhället. Makerrörelsen handlar om att lära sig digitala tekniker, metoder och material för att kunna vara medskapande och digitalt kompetent vilket ofta görs i s k Makerspaces

Utökad beskrivning av evenemanget

På Fenomenalens gård presenteras begreppet Makerspace och Makerrörelsen samt olika initiativ och möjligheter att ta del av det kollektiva lärandet som växer fram, i skolor, på bibliotek och lärcenters, på universitet och i medlemsdrivna digitala verkstäder, så kallade Makerspaces. Lärare, bildpedagoger, bibliotekarier, fritidsledare, verksamhetsledare i företag och offentliga organisationer har stor nytta av att känna till Makeridéerna för utbildning, framtida kompetensförsörjning och innovationskraft. 10.00 Carl Heath om Makerspaces, Hackerklubben och ett nytt Vinnovaprojekt 10.30 Birgitta Edberg, Kickoff för DF Makerspace Education network 10.45 Mark Smith, KTH, Makerspace cross-disciplinary education 11.00 Åke Nygren, Skaparbibblan och Makerboxes 11.30 Niclas Ekholm, IKT-labbet, mobila Makerspaces 12.30 Workshops 3D printning, Scratch, e-slöjd 14.00 Harriet Aurell, Makertjej och Makerspace Stockholm 14.30 Workshops robotverkstad och digitala textilier, lysande lamm

En ny bekantskap blev Mark Smith som med stort pathos om vikten av att vi lär unga och skolan om programmering och datalogiskt tänkande. Men med det sagt är det inte säkert att alla lärare behöver kunna programmering eller att det skall finnas i varje ämne/klassrum. Men kompetens byggs nu upp i samhället, platser skapas där man etablera samarbeten och erbjuda sina elever expertis inom kunskapsfältet och det är av vikt att vi som medborgare lär oss mer om det som är makerspace idag – tekniken, kulturen och lärandet.

När vi diskuterar efter seminariet visar det sig att han skall tala på Upplands Väsbys Stadsbyggnadsdag den 2 september och att han gärna ville höra med om Väsby Lärlabb och vårt kommande arbete med Makerspace i skolan på en lunch i augusti.

Här är vad han skall tala om på Stadsbyggnadsdagen och jag tror att det här är början på ett mycket intressant tankeutbyte mellan Väsby Lärlabb och KTH.

Tema: The potential of makerspaces to promote growth, equality and opportunity across communities

Mark Smith är professor på avdelningen för Elektronisk system på Kungliga tekniska högskolan. Hans forskningsintresse är inriktat mot arkitektur kopplat till tvärvetenskapliga metoder som kan användas för att utveckla framtidens IT-produkter. Dessa inkluderar inte bara traditionella IT-verktyg som smarta telefoner utan nästan alla föremål som påverkar var och hur människor lever idag. För att utvecklas morgondagens IT-produkter behövs metoder där företagen som ska utveckla produkterna inkluderar en bredd av aktörer från hela samhället, till exempel ingenjörer, konstnärer, arkitekter och kläddesigner. Marks forskning handlar om hur man samlar denna breda kompetens och deras arbetsmetoder för att skapa morgondagens IT-produkter.

Här är hans profil på KTH.

Jag avslutade dagen med att testa Necomimi – ett par öron som reagerar på dina EEG-vågor och rör sig beroende på om du är fokuserad, entusiastisk eller avslappnad. Helfestligt förstås.

Från http://www.necomimi.com/

Från http://www.necomimi.com/

Men tanken som slog mig och som forskare tydligen håller på med, är hur implementationen av tekniken och dess användningsområden kan komma att se ut i framtiden? Tekniken kostar ingenting idag och första exemplet när en lärare utrustat en klass med sensorer som stämmer av intresset och effekten av sin undervisning är nog inte långt borta. När denna typ av sensorer möter IBMs kognitiva databehandling och smarta klassrum som läser av oss och anpassar sig kan vi direkt se vilken typ av undervisning som har effekt, vad som gör skillnad och lärmiljön kommer kunna anpassa sig till varje individ och behov. Men samtidigt måste vi fråga oss vad som händer med all denna data? Vem tar hand om den? Är den säker?

Och bara för att vi kan, måste vi göra det?

Det här är ett område som vi kommer att höra mer om och som jag hoppas att vår omvärldsbevakare Stefan Pålsson kan skriva om vid tillfälle. Under tiden så tackar vi för en givande vecka på Gotland och ser fram emot en spännande höst!

, ,

5 Responses to Rapport från Almedalen

 1. Kent Lundgren 4 juli, 2015 at 11:44 #

  Spännande!

 2. Kent Lundgren 4 juli, 2015 at 11:45 #

  Tack för rapport!

 3. Kent Lundgren 4 juli, 2015 at 11:46 #

  Underbara framtid!

Trackbacks/Pingbacks

 1. IT tips - tunggung | Pearltrees - 6 juli, 2015

  […] The 15 Best iPad Apps For The World Language Classroom. Apple's iTunes U update lets teachers create entire lesson plans on iPad. Apparna som kan göra dig lycklig. Educational Technology and Mobile Learning: Video Tutorials for Teachers on U… Webbstjärnans spelplan – Kommer du i mål? Litteraturblogga. Rapport från Almedalen – Väsby Lärlabb. […]

 2. Skoldebatt - tunggung | Pearltrees - 28 juli, 2015

  […] The Inclusive Class: 10 Mistakes You Don’t Want to Make in the Inclusive Class. Den förändrade lärarrollen. Kommentarer. SDP: Why do we do this to our children? Eminus Academy: Brighter and sustainable future for the youth of Africa through online education. Aktuella frågor – Nyheter Dygnet Runt. Aktuella frågor – Nyheter Dygnet Runt. Rapport från Almedalen – Väsby Lärlabb. […]

Kommentera