Toppmeny

Samarbete, enkelhet – så fick vi upp lärlabbet!

Första mötet …

Sebastian, Johan och Stig.

Sebastian, Johan och Stig.

Jag, min kollega Sebastian och vår digitalstrateg Stig, satt i vårt lilla möteskrypin på kommunikationsavdelningen och väntade på Per Falk, ny IT-strateg och processledare på Utbildningskontoret som skulle driva frågor om digitalt lärande i kommunen. Medan vi väntade drog Stig en kort bakgrund om hur han träffat Per som presenterat sin idé om ett lärlabb och de behov och tekniska stöd det skulle medföra. Per hade laddat med slides och mängder av olika argument för att kunna ta tråckla sig framåt i den kommunala byråkratin. Utan det skulle inget hända. Trodde han.

Per presenterade sin idé även för oss; ett lärlabb för i första hand de kommunala skolorna och lärarna, en plattform för att dela information och erfarenheter. Där ledord skulle vara öppenhet, transparens, digitalisering och lärande; och där informationen skulle vara tillgänglig för alla att ta del av.

Va, var det så enkelt?

Vi lyssnade, avvaktade, lyssnade lite till och en bit in i samtalet, lyfte vi in det vi hunnit diskutera innan så vi hade hunnit tänka ganska långt. Inga problem, vi kör, fixar det! Det här ska inte behöva bli ett mastodontprojekt eller kosta speciellt mycket! Enkelt och förbättringar efterhand. Better safe than sorry! Ungefär så. Det var kul att se Pers reaktion: va, var det så enkelt?!

Innan Per kom med sin lärlabbsidé hade vi i gruppen nämligen diskuterat att vi saknade en plattform och ett utryckssätt i vår digitala flora för att kunna agera snabbare, enklare och med större frihet än i vår nuvarande, lite föråldrade, webbplats. Tajmingen var med andra ord perfekt. Genom att dra igång lärlabbet så kunde vi få en plattform där vi enkelt kan koppla på även andra verksamheter i kommunen med behov av en kanal där tilltal och innehåll kan vara lite annorlunda och personligare än på den kommunala webbplatsen. Den kommer vi också att arbeta för att få ett tydligare funktionsfokus på vilket gör att de kompletterande kanalerna blir ännu viktigare.

Enkelt val

Diskussionen om plattform blev kort och valet föll (såklart) på WordPress med massor av flexibilitet och möjlighet att bygga ut, både med avseende på plugins för funktionalitet och för att det är en bra plattform för att kunna göra ett gott SEO-arbete på. Att kostnaden blev låg, att vi alla hade erfarenhet av wordpress och att det är open-source talade också tungt.

Vi valde ett premiumramverk så minimalistiskt som möjligt för att komma igång snabbt och för att lättare kunna göra så mycket som möjligt själva. Vi tog dock in vår nuvarande webbyrå för att sätta upp det på extern hosting och för att säkerställa att installation, konfiguration och rutiner för back-up blev ordentligt gjorda.

Sen körde vi; testade, trixade, letade plugins och hade tät kontakt med Per om behoven och vi löste saker och ting allt efter som.

Jag minns inte exakt hur lång tid det tog innan vi var uppe, men det gick rätt smidigt och hade vi behövt hade det helt säkert kunnat gå ännu fortare.

Improvisation och struktur

Screenshot_20151124_1416_4Vi fortsätter i dag på samma sätt med små förbättringar och extra funktioner och Per hojtar till när nya behov dyker upp. Oftast på Twitter som vi använder flitigt medan vi kikar på nya verktyg för snabb intern kommunikation i kommunen. Sedan använder vi även Trello för att vara lite mer strukturerade i kommunikationen och hålla koll på önskemål, utveckling och arbetsuppgifter.

Ibland sätter vi oss förstås också helt enkelt ner på ett par stolar i samma rum och snackar mer i detalj, bollar idéer och utmaningar, kalibrerar och ser att riktningen och farten är rätt.

Allt fler pedagoger och elever i skolan blir involverade i de olika projekten och bidrar då själva aktivt till att innehållet utvecklas på lärlabbet. Tröskeln för att delta och bidra på olika sätt ska vara så låg som möjligt. Det är så vi bygger lärlabbet starkt.

Per och Väsby lärlabb bara kör!  Underbart!

Installationen:

CMS: WordPress Multisite

Tema: Woothemes Canvas

Statistik: Google analytics i Google Tag Manager

Plugins:

 • WordPress SEO
 • Google Analytics Dashboard
 • Jetpack
 • BackWPup
 • Better RSS Feeds
 • Category Specific RSS Menu
 • CodeStyling Localization Preserver
 • Events Manager
 • FEEDZY RSS Feeds
 • Google Apps Login
 • Google Drive Embedder
 • Simple Page Sidebars

Övrigt:

 • Autopublicering av inlägg till @vasbylarlabb på Twitter: ifttt.com
 • Creative Commons. För bilder använder vi licensen (CC BY-NC 4.0) och för allt annat material (CC BY 4.0)
 • Kommunikation i teamet: twitter, trello, någon gång ibland mejl, väldigt sällan telefon. (snart också lync som vi ska köra i kommunen, och kanske drar vi igång slack för att se om det är något)

, ,

No comments yet.

Kommentera