Toppmeny

Speldesign på fritids

Breddenskolan vill undersöka hur man kan koppla samman en klassisk skapandeprocess av bräd- och tärningsspel på fritidshemmet med 3D-skrivare och CAD-ritning. 

Vi genomför ett projekt där eleverna skall skapa ett spel inom ramen för fritidshemmet uppdrag, med visst stöd från skolan och undervisningen i årskurs 2. I skapandeprocessen kommer vi att jobba med många olika typer av material; papper, pennor, olika typer av hobbymaterial samt IT som verktyg och material med ipads, datorer, CAD och 3D-skrivare. De som ska skapa spelet är fyra elever och de kommer att få hjälp av sin klasslärare Emma, fritidspedagogen Tobias och Per Falk från Väsby Lärlabb.

Vi vill undersöka om vi kan hitta nya sätt att arbeta med IKT. Vi tror att det kommer vara ett utmärkt sätt att uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer. De kommer också med stor sannolikhet att få lösa en del problem och utmaningar som kommer att uppkomma under projektets gång. I och med detta kommer eleverna ges möjligheter att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.

Vi vill samtidigt hitta nya sätt att utveckla samarbetet fritids-skola på samma gång. Undervisning i fritidshem är i högre grad situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat och utgår ofta från elevernas behov, intressen och initiativ. Genom fritidshemmens praktiska arbetssätt och lekens naturliga inslag främjas elevernas fantasi, inlevelseförmåga, kreativitet och samarbetsförmåga.

Det ska också bli intressant att se hur vi kan jobba med elevernas delaktighet och inflytande. Källkritik kommer också att komma in som ett naturligt inslag.

Målet är att skapa en sekvens av lektioner, testa arbetet tillsammans med eleverna, dokumentera processen under arbetets gång – och sedan paketera ihop ett material som kan fungera som ett stöd för kollegorna i Väsby.

20160425_095645

Tobias Söder. Fritidspedagog på Breddenskolan

20160503_104405

Emma och Tobias på Breddenskolan

Det vi skissat på är följande:

Lektion 1: Idégenerering, leta tema och ta hjälp av undervisande lärare för att hitta tips på aktuella ämnen i undervisningen. Dessutom inleder vi en diskussion om vad som symboliserar ett bra spel, och vilken typ av spel de skulle vilja göra.

Lektion 2: Spelmekanik 2

Lektion 3: Bygg och rita spelplan, designa figurer

Lektion 4: Rita i CAD och skriv ut 3D

Lektion 5: Slutför spelet och testa det.

20160425_095655

Vår skiss

20160425_100103

Ett förråd av reservdelar till olika spel