Toppmeny

Svenska som andraspråk ur ett digitalt perspektiv

Den digitala utvecklingen sträcker sig över hela samhället och är relevant för alla ämnen i skolan. Det gäller förstås även för svenska som andraspråk, där it och digitala medier kan fungera som kraftfulla hjälpmedel för lärandet. Men det handlar inte om att tekniken ska ersätta läraren. Den ska användas för att förbättra undervisningen och för att utveckla elevernas förståelse för hur digitaliseringen förändrar samhälle och vardag.

Projektet Teacherhack visar med tydliga exempel hur detta kan göras i grundskolans olika ämnen. I undervisningen i svenska som andraspråk kan multimodala digitala tjänster och verktyg både utveckla elevernas språkförmåga och deras förmåga att använda digitala medier för att lära och kommunicera.

Eleverna ska inte sitta och träna på egen hand framför skärmen, utan resonera, reflektera gemensamt och lära av varandra. De ska utgå ifrån sina tidigare kunskaper och erfarenheter och använda sitt modersmål för att “tänka högt” och “tänka tillsammans” kring svenskan. Detta kan göras i större och mindre grupper, och här är lärarens hjälp och vägledning ett viktigt löpande stöd.

Hülya Basaran är förstelärare i svenska som andraspråk i Trollhättan. Hon ger på sin blogg mängder av praktiska exempel och tips på hur man kan få in den digitala dimensionen i undervisningen. Det kan till exempel handla om att skapa bildspel, filmer och animationer där man tillsammans visar, berättar och förklarar. Här kan smartboard, talsyntes, översättningstjänster och enkla tankekartor ge ett utmärkt stöd.

Elevernas modersmål fungerar som hjälp och resurs i lärandet, och talspråket blir en bro som leder över till skriftspråket. Läraren och språkutvecklaren Anna Kaya i Sigtuna, beskriver på sin blogg både den didaktiska grunden och hur man kan göra i klassrummet.

Sara Persson, som är lärare i svenska som andraspråk i Västervik, har under de senaste åren börjat använda många olika digitala verktyg och hjälpmedel i sin undervisning. Bland annat samskriver hon med eleverna på en smartboard, och eleverna använder lexikon på nätet, översättningstjänster och skrivappar med talsyntes. På hennes blogg finns många olika exempel från den dagliga undervisningen.

Det finns mängder med digitala verktyg och tjänster som kan användas i det språkutvecklande arbetet med eleverna. Facebookgruppen Svenska som andraspråk och #svachatt på Twitter kan fungera som stöd för hur man gör i praktiken.

Trackbacks/Pingbacks

 1. SVA - Ämne | Pearltrees - 4 september, 2015

  […] Mycket av deras arbete sprids till oss och även om inte allt går att överföra till svenska förhållanden så finns det ofta många godbitar att ta för sig av. Idag hittade jag ESOL Online, som är en enorm kunskapsbank för lärare som undervisar andraspråkselever på Nya Zeeland. På denna sida kan man hitta alltifrån deras läroplaner och bedömningsmatriser till konkreta pedagogiska tips och idéer för hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande. På en sida hittade jag en lista med rubriken Principles of effective teaching and learning for English language learners (ESOL principles) som jag tyckte var så bra att jag har försökt mig på att göra en översättning. Det är nämligen inom detta område som den svenska skolan, och svenska lärare, har en stor utvecklingspotential. 1. 7. Intressant? Om att känna sig som hemma i ett nytt land. Svenska som andraspråk ur ett digitalt perspektiv – Väsby Lärlabb. […]

 2. Nyanländas lärande | Pearltrees - 6 september, 2015

  […] samtala om text. Svenska som andraspråk ur ett digitalt perspektiv – Väsby Lärlabb. Den digitala utvecklingen sträcker sig över hela samhället och är relevant för alla ämnen i […]

 3. Underlätta nyanlända elevers lärande - Väsby Lärlabb - 13 januari, 2016

  […] höstas tog jag upp undervisning i svenska som andraspråk ur ett digitalt perspektiv. Då pekade jag bland annat på att tekniken inte ska ersätta läraren. Istället ska läraren […]

 4. SVA - Ämne | Pearltrees - 5 februari, 2016

  […] Om att känna sig som hemma i ett nytt land. Svenska som andraspråk ur ett digitalt perspektiv – Väsby Lärlabb. […]

 5. Nyanlända - Skola | Pearltrees - 16 februari, 2016

  […] Nu, efter jullovet, har vi slagit ihop 2 klasser som studerar på Språkintroduktionsprogrammet på vår gymnasieskola, Älvbrinken. Det betyder att vi är minst 2 pedagoger på 17 elever, vid varje lektion. Eleverna är allt från alldeles nyanlända i vårt land till de som studerat drygt 2 terminer. Digitala möjligheter i studiehandledningen på modersmålet – Järfälla kommun. Presentation Studiehandledning på modersmålet med stöd av digitala verktyg. Presentation av digital utbildning – studiehandledning på modersmålet och modersmålsundervisning   – Kommunförbundet Stockholms Län. Göteborgs riktlinjer för nyanlända IV. Nyanlända Vad vet vi. Overenskommelse_om_insatser_for_framjande_av_digitalisering_och_digital_samverkan_SKL.pdf. Svenska som andraspråk ur ett digitalt perspektiv – Väsby Lärlabb. […]

Kommentera