Toppmeny

Tag Archives | Digitalisering

skolansdigitalisering

Digitaliseringen av förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola

Se även: Del 1 – Visioner och strategier kring skolans digitalisering av Stefan Pålsson Del 2 – Om skapandet av hållbara strategier av Carl Heath Del 3 – En sammanfattning av Skolverkets förslag till nationell it-strategi av Stefan Pålsson I september 2015 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att föreslå nationella strategier för digitaliseringen av den svenska […]

Continue Reading 0
sklrapport

Visioner och strategier kring skolans digitalisering

Med anledning av att de kommunala verksamheterna i Upplands Väsby kommun kommer att initiera ett arbete där man formulerar en vision och strategi kopplad till digitaliseringen av samhället och skolan bad vi Stefan Pålsson och Carl Heath att tänka kring visions- och strategiarbete för oss i skolans värld. Del 1 – Visioner och strategier kring skolans digitalisering av […]

Continue Reading 0
t5XsYWiI

URs Lärlabbet bjuder in Väsby Lärlabb till erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande

Den 5:e april har Per Falk blivit inbjuden till Utbildningsradion och Lärlabbet för att berätta mer om utvecklingsarbetet i Väsby Lärlabb. UR önskar ta del av vårt projekt, processer och metoder samt diskutera digitaliseringen av skolan. UR söker i sin utveckling av tv-serien ”Lärlabbet” kontakt med Väsby Lärlabb och Per Falk för erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande. Vid […]

Continue Reading 0
12643038_10153693996164902_7541584809422060887_n

Digitalistornas kartläggning

Beatriz Flores och Matilda Kruuna har som vi tidigare skrivit om fått uppdraget att göra ytterligare insatser i förskolornas verksamhet när det kommer till digitaliseringen. I höstas var Väsby lärlabbs uppdrag att arbeta med frågan: “Hur arbetar vi för att få aktiva och utforskande barn i förskolans lärmiljö, där barnen har inflytande och är delaktiga?” […]

Continue Reading 0
Läslyftet

Läslyftet och texter i en digital miljö

Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som bygger på kollegialt lärande. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Arbete med Läslyftet kan organiseras med eller utan statsbidrag. Läslyftet pågår läsåren 2015/16, 2016/17 och 2017/18. Se Skolverket och Läslyftet för mer info. I […]

Continue Reading 0
Designprocess2_beta

En förskolechefs tankar om Väsby Lärlabb

Inom Väsby kommunala förskolor arbetar vi med kollegialt lärande, vilket gör att arbetsmetoderna i Väsby Lärlabb passar oss bra. Det som händer i labbet kopplas på ett naturligt sätt ihop med vårt pågående utvecklingsarbete inom området lärmiljö. Digitalisering i förskolan ger ökade möjligheter till utveckling för barnen, jämlikhet mellan könen och utjämnar socioekonomiska skillnader. Intresset för […]

Continue Reading 0