Toppmeny

Tag Archives | digitalistorna

Workshop med How, now, wow

Insatser i förskolan

Som vi tidigare har skrivit om så är vårt första uppdrag som digitalistor inom Väsby kommunala förskolors enhet att sträva efter att skapa en likvärdighet på alla förskolor. Vi har avslutat vår kartläggning vilket vi genomförde i fyra steg. Pedagogerna fick svara på en självskattningsenkät som vi skapade i Google forms där de fick värdera […]

Continue Reading 0