Toppmeny

Tag Archives | Förskola

11700942_10153776937380159_4756031485122265740_o

Väsby Lärlabb på konferensen Så Funkar Det

Den 27 oktober dök Väsby Lärlabb upp på konferensen Så funkar det där vi hjälpte till att bygga upp ett Makerspace med flera arbetsstationer. Vi hade bord med 3D-skrivare, 3D-scanner, robotar, Makey Makeys och LittleBits. Och framförallt fanns förskollärarna Beatriz och Matilda från projektet Interaktiva Lärmiljöer på plats för att visa upp och prata om hur de jobbar med […]

Continue Reading 2
Designprocess2_beta

En förskolechefs tankar om Väsby Lärlabb

Inom Väsby kommunala förskolor arbetar vi med kollegialt lärande, vilket gör att arbetsmetoderna i Väsby Lärlabb passar oss bra. Det som händer i labbet kopplas på ett naturligt sätt ihop med vårt pågående utvecklingsarbete inom området lärmiljö. Digitalisering i förskolan ger ökade möjligheter till utveckling för barnen, jämlikhet mellan könen och utjämnar socioekonomiska skillnader. Intresset för […]

Continue Reading 0
CPv6vhsUsAAlKql

Detaljplanering av workshop 4

Detaljplanering av workshop 4 för Interaktiva Lärmiljöer. Kl. 8:30-10:30 i lokal Swedenborg Kort avstämning av hur arbetet fortlöper med idéerna samt en genomgång av bilder och filmer i Facebookgruppen. Vi går igenom de fyra principerna i labbet innan vi sätter igång. (10 min) 2 minuters genomgång av samtliga idéer. Vad heter din idé och hur går det med […]

Continue Reading 0
ROBOTAR. Här ser vi Bee-Bot, kretskortet MakeyMakey och legoroboten. I bakgrunden IT-strategen Per Falk. Foto: Foto: Anna Wettergård

Artikel om den kommunala förskolans studiedag 4/9-2015

Väsby Lärlabb blev inbjuden till den kommunala förskolans studiedag den 4/9-2015. Programmet (Studiedag 150904) innehöll bland annat en presentation av Per Falk om Den andra maskinåldern, UR som presenterade Tripp, Trapp, Träd för hela personalgruppen samt hade en statusuppdatering om vart vi stod i utvecklingsarbetet av den pedagogiska appen. Slutligen visade varje förskola upp exempel och möjligheter med projektorn i […]

Continue Reading 0
Design_modell_bild

Mall för didaktisk design

Här är vår första version av ett underlag och mall för didaktisk design i våra utvecklingsprojekt i förskolan och för Tripp, Trapp, Träd. Kom gärna med feedback så vi kan utveckla den vidare. Inspiration har vi tagit från Designtänkande för pedagoger. (Design thinking for educators). Vårt förslag till förskollärarna. Designmodell Förskola förslag

Continue Reading 2
viiväsby

Vi i Väsby skriver om vårt utvecklingsarbete med en förskoleapp

Mycket roligt att tidningen Vi i Väsby uppmärksammar vårt utvecklingsarbete i förskolan. Upplands Väsby kommun ska, i samarbete med Utbildningsradion, vara med och utveckla en ny app för förskolebarn. Tripp Trapp Träd heter applikationen som används på surfplattor för att träna bland annat språk och matematik. – Vi har ju Väsby Lärlabb och har arbetat mycket […]

Continue Reading 0
Copy of beebot 2

Vidareutveckla en Beebot med en pennhållare och en 3D-printer

Då förskolorna är igång med sitt utvecklingsarbete kring lärmiljöer har Väsby Lärlabb investerat i lite olika prylar som kan förstärka lärandet inom ett par områden t ex datalogiskt tänkande och en sådan produkt är BeeBot. Ett litet bi på hjul som du enkelt kan programmera instruktioner till med knapparna på ryggen, och sedan åker den runt i enlighet med den […]

Continue Reading 1
252436502_68edacc8fa

Vi är med och utvecklar en ny förskoleapp

I projektet Lärmiljöer i förskolan har de kommunala förskolorna samlats i labbet för att tillsammans utveckla metodik och arbetsformer som drar nytta av ny teknik och undersöka bryggor mellan den fysiska och den virtuella lärmiljön samt hitta former för att förmedla detta till sina kollegor. Hur arbetar vi för att få aktiva och utforskande barn i förskolans lärmiljö, där barnen […]

Continue Reading 0
klassrum

Klassrum, ordning och lärande

I februari presenterade forskare vid Salforduniversitetet i Manchester rapporten Clever Classrooms, som beskriver den fysiska lärmiljöns betydelse för elevernas lärande. Grundläggande fysiska faktorer som luftkvalitet, temperatur och ljus- och ljudnivå har störst betydelse. Färgsättning och utsikt är också viktigt, liksom elevernas möjlighet att sätta sin egen prägel på klassrummets utseende. För yngre elever är det […]

Continue Reading 0