Toppmeny

Tag Archives | Grundskola

Läslyftet

Läslyftet och texter i en digital miljö

Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som bygger på kollegialt lärande. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Arbete med Läslyftet kan organiseras med eller utan statsbidrag. Läslyftet pågår läsåren 2015/16, 2016/17 och 2017/18. Se Skolverket och Läslyftet för mer info. I […]

Continue Reading 0
klassrum

Klassrum, ordning och lärande

I februari presenterade forskare vid Salforduniversitetet i Manchester rapporten Clever Classrooms, som beskriver den fysiska lärmiljöns betydelse för elevernas lärande. Grundläggande fysiska faktorer som luftkvalitet, temperatur och ljus- och ljudnivå har störst betydelse. Färgsättning och utsikt är också viktigt, liksom elevernas möjlighet att sätta sin egen prägel på klassrummets utseende. För yngre elever är det […]

Continue Reading 0