Toppmeny

Tag Archives | One-Shot VIdeo

20161107_125332

Jessicas One-Shot video om en makeystuga

En av deltagarna i Interaktiva Lärmiljöer missade förra workshoppen p g a inskolningar så vi hittade en lucka och körde en komprimerad variant på 40 minuter. Temat för workshoppen var idégenerering, för att deltagarna i lärlabbet skall hitta något idé som de önskar utforska och sedan utveckla metodik kring. Hon fick börja med att skissa på fem […]

Continue Reading 0
Utvärdering närbild 1

Utvärdering av speldesignprojektet med Tobias och Emma

Den 14 juni träffades vi i speldesignprojektet för att diskutera och utvärdera projektet. Framgångar, motgångar, misslyckanden – alla erfarenheter som kan bli inspel och medskick till kollegor i och utanför kommunen som är intresserade av något motsvarande. Läs projektbeskrivningen här. Vi satt i två timmar och skalade av lager på lager av handlingar, tankar och känslor kopplade till arbetet, ett försök […]

Continue Reading 0
20160218_141211

Workshop 2 – Principer för en pulshöjande aktivitet

Idag körde vi workshop två där vi fokuserade på principerna för en lyckad pulshöjande aktivitet. Det blev en hel del att nysta i och problematisera kring vad det är för principer som, enligt Daniel Gomejzon, ligger bakom en lyckad aktivitet och vad man bör se upp med. Kan man på något sätt designa dem för att undvika vissa återkommande problem, möta alla […]

Continue Reading 1
Babblarna del 2

Babblarna i en One-Shot Video del 2

Maj har nu arbetat vidare med sin idé med Babblarna och Makey Makey och spelat in ännu en film där vi kan följa utvecklingen mot färdig lösning och metodik. Här redogör Maj för några av utmaningarna som hon står inför samt några av de lösningar som hon kommit på under resans gång. Saker som hon funderar på […]

Continue Reading 1
One-Shot Video

One-Shot Video

I Väsby Lärlabb har vi använt oss av en teknik som heter One-Shot Video som vi fick rekommenderad av forskaren Carl Heath. Syftet är att verbalisera sina tankar i en ca.  1 minut lång kameraåkning där man fokuserar på sin idé, problemen som man vill lösa och processen fram mot en konkret lösning. Mycket handlar om att klä sina tankar i ord […]

Continue Reading 3