Toppmeny

Tag Archives | väsby lärlabb

Workshop med How, now, wow

Insatser i förskolan

Som vi tidigare har skrivit om så är vårt första uppdrag som digitalistor inom Väsby kommunala förskolors enhet att sträva efter att skapa en likvärdighet på alla förskolor. Vi har avslutat vår kartläggning vilket vi genomförde i fyra steg. Pedagogerna fick svara på en självskattningsenkät som vi skapade i Google forms där de fick värdera […]

Continue Reading 0
12643038_10153693996164902_7541584809422060887_n

Digitalistornas kartläggning

Beatriz Flores och Matilda Kruuna har som vi tidigare skrivit om fått uppdraget att göra ytterligare insatser i förskolornas verksamhet när det kommer till digitaliseringen. I höstas var Väsby lärlabbs uppdrag att arbeta med frågan: “Hur arbetar vi för att få aktiva och utforskande barn i förskolans lärmiljö, där barnen har inflytande och är delaktiga?” […]

Continue Reading 0