Toppmeny

Tag Archives | Väsby Makerspace

20161028_091917

Workshop i Väsby makerspace

Idag befann vi oss i Väsby makerspace och hade en workshop i interaktiva lärmiljöer. Pedagoger från alla förskolor i Väsby kommunala förskolor deltog och fick i uppdrag att göra interaktiva teckningar som skulle gestalta olika känslor.   När Digitalistorna var på Makerdays i Göteborg stötte de på materialet konduktiv färg. Det är färg som är […]

Continue Reading 0
Digitalistorna presenterar förskolornas Makerlådor.

Digitalistorna på Makerdays

Digitalistorna fick äran att anordna en workshop vid fem tillfällen på Makerdays i Göteborg. Ett spännande och utmanande uppdrag som bistod med mycket pedagogiska samtal, utbyte av erfarenheter, kunskaper och idéer. Vi fick äran att möta runt 60 förskolepedagoger som vi kunde ha spännande samtal med. Under workshopen fick vi äran att presentera Väsby kommunala […]

Continue Reading 0
Beebots som vilar middag

Dags att boka upp Väsby Makerspace

Nu har de kommunala verksamheter tillgång till Väsby Makerspace med spännande material och verktyg som få skolor har tillgång till i kommunen och Sverige. Där finns lödstationer, 3D-skrivare, Arduninos, Micro:Bits, Makey Makeys plus roligt material att koppla ihop alla dessa prylar med i form av dioder, sladdar, musikinstrument, solceller. Dessutom finns det ett antal robotar i form av BeeBots, […]

Continue Reading 0