Toppmeny

Upplägg för projektet Interaktiva lärmiljöer i förskolan

Här är grovskissen på upplägget för projektet Interaktiva lärmiljöer i förskolan. När detta skrivs har vi avverkat workshop 1 och 2 och har nu förankrat och kommunicerat höstens upplägg med förskollärarna.

Inför workshop 3 bad projektets processledare Per Falk och Markus Bergenord deltagarna att läsa igenom Väsby Lärlabbs designprocess samt forskningsinstitutets Carl Heaths presentation om designtänkande.

 

Upplägg:

20/5 – Workshop 1 – Uppstart

Vi inleder dagen med den klassiska Marshmallow-övningen, samt tittar på TED-talk ”Bygg ett torn, bygg ett team”. Efteråt tar vi en diskussion om vad vi lärde oss av övningen och de diskussioner som gruppen hade när man skulle bygga sitt torn. Kan vi lära oss något av designprocessen?

Vi går igenom Lärlabbets Designprocess (http://blogg.upplandsvasby.se/vasbylarlabb/om-vasbylarlabb/designprocess-beta/). Vi avslutar med att testa Makey Makey och olika material.

9/6 – Workshop 2 – Mindset och designprinciper

Vi lyfter tankar och känslor efter förra workshoppen och frågar oss om vi kan identifiera detta projekts marshmallow (alltså hot och utmaningar). Vi diskuterar även Lärlabbets fyra principer; Förbättrat Lärande, Ärlighet, Kritiska vänner och Trygghet – och om alla kan skriva under på dessa. (Vilket alla gjorde.)

Markus Bergenord föreläser om synen på lärmiljöer i förskolan.

Övning:  100 idéer på 10 minuter

Vi gör även en hexagon-övning för att bena ut förskolechefens utmaning till oss:
Hur arbetar vi för att få aktiva och utforskande barn i förskolans lärmiljö, där barnen har inflytande och är delaktiga?

11/9 – Workshop 3 – Konkretisering och utmaning

Markus inleder med en TED-talkinspirerad uppstart där han tar 10 exempel från era ”100 exempel på 10 minuter” och broderar ut dem utifrån de material som vi jobbat med; duk, projektor och Makey Makey.

Utmaningen: Didaktisk design

Designa ett upplägg /sekvens av lärande i enlighet med Väsby Lärlabbs designprocess och dokumentera era tankar och resultat i vår mall. Per Falk presenterar mallen vid tillfället.

Testa sedan upplägget med er barn på förskolan.

28/9 – Workshop 4 – Redovisning, reflektion och omarbetning

Redovisa ert arbete och resultatet av era tester av upplägget. VI diskuterar materialet, erfarenheterna och slutsatserna som kritiska vänner

22/10 – Workshop 5 – Test av materialet i barngrupp

VI testar och auskulterar ute i barngrupp, samt avslutar med en reflektion på plats.

11/11 – Workshop 6 – Konkretisering och slutredovisning

Vi slutför arbetet och publicerar vårt metodmaterial på Lärlabbet.

3/12 – Workshop 7 – Diskussion, reflektion och nästa steg

Hur tar vi arbetet vidare? Vad behöver vi förändra, vad kan vi implementera och sprida till andra? Hur skall nyckelpedagogerna verka i organisationen?

 

Här kan du ladda ned materialet som pdf.

No comments yet.

Kommentera