Toppmeny

URs Lärlabbet bjuder in Väsby Lärlabb till erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande

Den 5:e april har Per Falk blivit inbjuden till Utbildningsradion och Lärlabbet för att berätta mer om utvecklingsarbetet i Väsby Lärlabb. UR önskar ta del av vårt projekt, processer och metoder samt diskutera digitaliseringen av skolan.

cropped-UR_Skarm

UR söker i sin utveckling av tv-serien ”Lärlabbet” kontakt med Väsby Lärlabb och Per Falk för erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande.

Vid UR:s Lärlabbets utvecklingsdag den 23:e mars bjuder vi in Per Falk och Väsby Lärlabb att delta och berätta om sina erfarenheter och tankar inom ungefär följande områden:

-Hur har första tiden för Väsby Lärlabb byggts upp – och hur har det gått?
-Hur ser era tankar ut kring lärprocesser och att på olika sätt stötta lärares och förskollärares fortlöpande professionsutveckling?
-Vad krävs för att kunna påverka vardagslärandet och görandet hos pedagoger i verksamhet om man själv bidrar ”utifrån”?
-Hur ser ni på digitaliseringens roll och möjligheter i mötet med skolans utveckling?
-Samtala tillsammans utifrån visioner om lärares behov i det egna lärandet framöver. Dela omvärldsspaningar och behov med varandra.

, , ,

No comments yet.

Kommentera