Toppmeny

Utvärdering av omgång 2 av interaktiva lärmiljöer

Nu är utvärderingen klar av omgång 2 av förskolans utvecklingsprojekt Interaktiva Lärmiljöer, och precis som förra omgången var projektet mycket lyckat. Deras material och metoder hittar ni i materialbanken.

[Känner] Spännande, inspirerande, roligt, svårt, utmanande, kreativt, att tillsammans utforska och våga prova! Tacksam!

Utvärdering i Google Forms

En majoritet var nöjda eller mycket nöjda med processen och utvecklingsarbetet, sina egna insatser och sitt lärande kopplat till alla workshops. Men denna gång fick vi en lite större spridning i resultatet än den första omgången, något som vi gav intressanta diskussioner med deltagarna och cheferna när det gäller förväntningar på deltagarna och planeringen inför fortsättningen. Några av synpunkterna som kom fram var kopplade till användandet av Facebook som vi använt tidigare för att skapa kontinuitet i utbildningen, insyn i varandras processer samt dela foton och exempel på utvecklingsarbetet. Kan man ställa krav på deltagarna att de måste ha Facebook? Ytterligare synpunkter tror jag handlar om otydlighet kopplat till förväntningarna på engagemang och processledarnas roll i labbet.

Något som vi tar med oss från omgång 2 av Lärlabbet är att varje grupp är unik, och att upplägget i sin helhet fungerade bra men att det är otroligt viktigt att bjuda in deltagarna i processen för mikrojusteringar så att alla känner sig delaktiga och har möjlighet att påverka takt och form.

 

Empatikartorna

Vi lät även deltagarna formulera sina handlingar, tankar och känslor kopplade till processerna och utvecklingsarbetet i labbet. Även om detta material kräver en del analys och efterarbete, så är den gemensamma bilden och upplevelsen hos barnskötarna, förskollärarna och cheferna att projektet var en framgång och att det utvecklat deras didaktiska ”skärpa”. Det är intressant att se skillnaden mellan en enkät som ovan och vad som faktiskt kommer fram när vi tillsammans tänker och diskuterar om vad man gjort, vad som sagts, vad man tänkt och slutligen vad man känner.

Precis som första omgången lämnar deltagarna labbet med en känsla av stolthet över sin medverkan, hur uppskattat det är att få tid att jobba med sina idéer, en glädje av att jobba i ett sammanhang där de känner sig som ett professionellt team i ständig utveckling och positiv framåtrörelse.

20160616121710037 20160616121729474 20160616121736730 20160616121743226 20160616121749868 20160616121755858 20160616121801968

Nästa steg

Med anledning av utvärderingarna och lanserar vi omgång 3 av Lärlabbet och Interaktiva Lärmiljöer. Denna gång kommer fokus vara på utomhusmiljöer.

Återigen ett stort tack till alla medverkande till barnskötare, förskollärare och chefer som var med i labbet!

, ,

No comments yet.

Kommentera