Toppmeny

Utvärdering av projektet Interaktiva lärmiljöer

Nu är svaren inne från utvärderingen av projektet Interaktiva lärmiljöer. Nedan är dels svaren från enkäten samt en utvärdering i form av en empatikarta som vi gjorde med deltagarna, deras chefer samt processledaren Markus Bergenord.

Utvärdering i Google Forms

En majoritet var mycket nöjda med processen och utvecklingsarbetet, sina egna insatser och sitt lärande kopplat till alla workshops.

Empatikartorna

Vi lät även deltagarna formulera sina handlingar, tankar, känslor och utsagor kopplade till processerna och utvecklingsarbetet i labbet. Även om jag detta material kräver en del analys och efterarbete, så är den gemensamma bilden och upplevelsen hos förskollärarna/chefer att projektet var en framgång och att det utvecklat deras didaktiska kompetens kopplat till interaktiva lärmiljöer. Dessutom har förhållningssätt, metoder och detta engagemang spridit sig ut på avdelningarna. Något som jag fastnade för var att så många uttryckte en stolthet av att ha deltagit i Väsby Lärlabb och en stolthet av att ha åstadkommit och dokumenterat material som används på förskolorna. Se här.

F1

Förskollärare 1

F4

Förskollärare 4

Mer material:

Förskolechef1 Förskolechef2 Förskollärare1 Förskollärare2_1 Förskollärare2_2 Förskollärare3_1 Förskollärare3_2 Förskollärare4 Förskollärare5 Förskollärare6 Processledare1

Nästa steg

Med anledning av att förskolecheferna önskar en omgång 2 av Lärlabbet, kommer vi tillsammans att analysera materialet och fundera på hur vi bygger vidare på dessa framgångar och vad vi eventuellt kan lära andra skolledare och utvecklingsledare. Men vi kan se att upplägget med denna serie av workshops, föreläsningar, hemuppgifter, auskultationer och en levande Facebook-sida fungerade för denna grupp. En ständig dialog med förskollärarna och cheferna gav en bra takt där vi kunde ställa krav utan att kräva hemarbete och möta upp oförutsedda händelser på avdelningarna.

Stort tack till förskollärarna som deltog och deras chefer som stöttade dem hela vägen!

, ,

Trackbacks/Pingbacks

  1. Digitalistornas kartläggning - Väsby Lärlabb - 12 februari, 2016

    […] Vilket gav spännande resultat och startade ett flertal lärandeprocesser ute på avdelningarna. Framför allt hos dåvarande omgång lärlabbare. […]

Kommentera