Toppmeny

Väsby kommunala förskolors inspirationskväll

En insats för att ta tillvara på det kollegiala lärandet bestämde vi oss för att anordna en gemensam inspirationskväll för Väsby kommunala förskolors enhet. Utifrån de förskolebesök vi hade gjort hade vi fått syn på att en del pedagoger var bärare av inspirerande projekt som vi ville möjliggöra att sprida till hela enheten.

Kvällens program innehöll bland annat hur man arbetar med QR-koder i förskolemiljö, skapar interaktiva datorspel med förskolebarn, till hur man rent praktiskt bygger en kub och vad man tänker sig att den ska tillföra den pedagogiska verksamheten. Vi fick även ta del av ett språk- och kommunikationsprojekt samt olika sätt att arbeta aktivt med de digitala verktyg vi har tillgång till.

En kub från förskolan Spargrisen.

En kub från förskolan Spargrisen.

Med hjälp av tyg och projektioner kan man skapa interaktiva lärmiljöer.

Med hjälp av tyg och projektioner kan man skapa interaktiva lärmiljöer.

En presentation från kvällen var hur man kan arbeta i Scratch tillsammans med barn.

En presentation från kvällen var hur man kan arbeta i Scratch tillsammans med barn.

Här är ett av de interaktiva datorspel pedagogerna på förskolan Ringblomman har gjort med sina 2-åringar, med koppling till deras pågående fordontema.

Här är ett av de interaktiva datorspel pedagogerna på förskolan Ringblomman har gjort med de yngre barnen.

 

Som avslutning på kvällen genomförde vi utvärderingsmetoden ”Two stars and a wish” där pedagogerna fick skriva ner två saker de ansåg varit givande med kvällen samt en önskan.

Feedbacken var övervägande positiv och ett återkommande inslag bland vad pedagogerna önskade var att vi skulle anordna workshops åt dem.

, , , , , , ,

No comments yet.

Kommentera